Uudised

Tagasi

Uudis

07. NOVEMBER 2018

48 riigi teadlased arutlevad Tallinnas koolinoorte tervisekäitumise uuringu teemadel

7.–9. novembril korraldab Tervise Arengu Instituut (TAI) rahvusvahelise koolinoorte tervisekäitumise uuringu võrgustiku tööseminari, mis toob Tallinnasse enam kui sada teadlast 48 riigist.

Seminari ühe korraldaja, TAI teaduri ja uuringu Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) Eesti uuringujuhi Leila Oja sõnul on enam kui 30 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemused oluliseks allikaks Eesti tervisepoliitika kujundamisel.

„Meil on mitmeid noorte terviseuuringuid, mis tegelevad tervise- või riskikäitumise küsimustega, HBSC uuring on aga nende hulgas ainuke nii pikaaegne ja rahvusvaheliselt võrreldava andmestikuga, sest kasutatakse ühtset metoodikat ja standardiseeritud küsimustikku,“ ütles Oja. „HBSC uuringu suur eelis on selle laiahaardelisus, milles sarnasele küsimustikule vastavad korraga kooliõpilased 48 riigist. Põhjalik rahvusvaheline raport on aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa laste ja noorukite tervise parandamise strateegiatele. Ulatuslik uuring võimaldab Eesti noorte tulemusi võrrelda eakaaslastega üle Euroopa ning võtta arvesse teiste riikide kogemusi noorukite tervisele ja eluviisile suunatud tervisepoliitikas.“

HBSC uuring on Euroopa, Kanada ja Põhja-Ameerika riike hõlmav rahvusvaheline kooliõpilaste tervise ja tervisekäitumise küsitlusuuring, mis viiakse iga nelja aasta järel läbi ühe õppeaasta jooksul. Uuringu tulemusel saame teada, milline on 11-, 13- ja 15-aastaste koolinoorte tervis ja tervisekäitumine ning millised on olnud muutused nii nelja aasta jooksul kui ka pikemal perioodil.

Uuringu oluliseks osaks on nooruki elukeskkonda, sotsiaal-majanduslikku tausta ja sotsiaalseid suhteid iseloomustavate andmete kogumine. Uuringuvaldkondadest on esindatud kehaline ja vaimne tervis, ülekaal ja toitumisharjumused, kehaline aktiivsus, suhted perekonna ja eakaaslastega, koolikiusamine, arstiabi vajanud vigastused ning tubaka, alkoholi ja kanepi tarvitamine. Kuna üha olulisemaks peetakse noorte sotsiaalse suhtlemise ja emotsionaalse toetatuse teemat, siis on uuringusse lisatud küsimused perekonna ja ka õpetajapoolse sotsiaalse toetuse kohta. Samuti on lisaküsimused näiteks küberkiusamise viiside ja vanemate alkoholitarvitamise kohta.

Eestis on ajavahemikus 1993/1994 kuni 2013/2014 läbi viidud kuus HBSC uuringut. Alates 2005. aastast on uuringu läbiviija TAI.

Viimati toimus HBSC uuring Eestis 2014. aasta talvel ja kevadel, raport avaldati aastal 2016 ja sellega saab tutvuda SIIN.

Järgmise raporti avaldab Tervise Arengu Instituut 2020. aastal.