Uudised

Tagasi

Uudis

07. MÄRTS 2018

Uuring: ajateenistuse jooksul sõdurite tervis paraneb

Noorte enesehinnanguline tervis paraneb ajateenistuse jooksul, selgus 7. märtsil avalikustatud ajateenijate kompleksuuringust. Võrreldes ajateenistuse algusega suurenes ajateenistuse lõpuks nende osakaal, kes hindasid oma tervist heaks või väga heaks, 8 protsendi võrra (68%).

Ajateenistuse lõpul hindas oma füüsilist vormi eelnevast paremaks 58% sõduritest. 22% vastasid aga, et nende füüsiline vorm on läinud hoopis viletsamaks ja 18% leidsid, et võrreldes ajateenistuse algusega ei ole olulisi muutusi. „Samas ei suuda ligi viiendik noortest ka ajateenistuse lõppedes täita üldfüüsiliste testide miinimumnorme,“ ütles Tervise Arengu Instituudi teadur doktor Leila Oja.

„Üllatavaks võib pidada, et füüsiliselt raskeks pidas ajateenistust vaid 8% vastanutest, 43% vastas ajateenistuse lõppedes, et füüsiliselt oli see periood neile kerge või vähe füüsilist pingutust nõudev,“ lisas Oja.

21 protsenti noortest ütles teenistusse tulles, et neil on mingi tervisemure – enamasti vigastused, traumad, liigesehaigused, seljavalud ja allergiad. Samad terviseprobleemid domineerivad ka ajateenistuse hilisemates etappides. Sõduri baaskursuse jooksul liigesehaigustega noorte hulk peaaegu kahekordistub, püsides samal tasemel teenistuse lõpuni. Liigesvalude põhjusel tarvitatakse ajateenistuse vältel üha enam ka ravimeid.

Vaimselt on ajateenistus keerukas just noorematele sõduritele, kelle puhul avalduvad depressiooni sümptomid, nagu kurvameelsus ja üksildustunne, tõusvalt kogu teenistuse jooksul. Ajateenistuse lõpuks on enda sõnul depressiooni sümptomeid kogenud 36% ajateenijatest.

Kompleksuuringu algatas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus esmase pilootprojektina 2015. aastal ning seda teostatakse koostöös Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudiga.

Kompleksuuring viidi läbi 2016. aastal ajateenistust alustanud eel- ja põhikutse ajateenijate hulgas kolme küsitlusetapina (ajateenistuse alguses, keskel ja lõpus). Esimeses küsitlusetapis vastas ankeetküsitlusele 90 protsenti kõigist teenistust alustanud ajateenijatest, kõigis kolmes küsitlusetapis osales 750 ajateenijat.


Uuringuga saate tutvuda siin.