Uudised

Tagasi

Uudis

29. DETSEMBER 2017

Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab innovaatilistest lahendustest hoolekandes

Pühade eel ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumbris (4/2017) analüüsitakse hoolduskoormuse vähendamise võimalusi ja innovaatiliste lahenduste kasutamist hoolekandes. Tutvustatakse uurimistulemusi ja sotsiaaltöö meetodeid.

•    Ajakiri avaldab Anniki Lai koostatud ülevaate Maailmapanga uuringust „Hoolduskoormuse vähendamine Eestis” ja Riigikantselei juures töötanud rakkerühma poliitikasuunistest pikaajalise hoolduse reformimiseks. Loe artiklit
•    Valitsus kiitis heaks esmased abinõud hoolduskoormuse vähendamiseks, mida hakatakse rakendama 2018. aastast. Loe artiklit
    Eakate tervist ja toimetulekuvõimet aitavad säilitada lõimitud hoolekande- ja tervishoiuteenused. Praxise analüütik Gerli Paat-Ahi tutvustab arendusprojekti SUSTAIN, milles osalevad ka kaks Eesti teenuseosutajat.
•    Õiguskantsleri nõunikud Eva Lillemaa ja Maria Sults selgitavad vabatahtlikkuse põhimõtet üldhooldusteenuse osutamisel. Loe artiklit
    Numbri persooniks on SA Hea Hoog juht Anu Hall, kelle ettevõtmised keskenduvad töötamisvõimaluste loomisele erivajadustega inimestele. Anu arvates peaksid ettevõtlus ja innovatsioon saama sotsiaaltöö loomulikuks osaks. Loe artiklit
•    Innovatsioon hoolekandes ei tähenda ainult IT lahenduste kasutuse võtmist, vaid võib avalduda ka inimeste suuremates otsustusvõimalustes või teistest sektoritest ülevõetud lahendustes, kirjutab sotsiaalministeeriumi nõunik Gerli Aavik.
•    Kristiina Tuisk sotsiaalministeeriumist tutvustab Garage48 Heaolutalgute kahes etapis kogutud ideid ning finaalüritusel osalenud projekte. Loe artiklit
    Kai Jürimann tutvustab oma magistritöö tulemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest sotsiaaltöös ja selle käigus tekkivatest eetilistest küsimusi.
•    Felika Tuule magistritöö ja artikkel põhineb kolmel jutustusel, mis võimaldasid saada uusi teadmisi sellest, kuidas eakad mehed tõlgendavad oma vananemise kogemust ning mis on mõjutanud nende kohanemist vananemisega.
•    Külli Mäe ja Anna Toots MTÜst Heaolu ja Taastumise Kool tutvustavad personaalsele taastumisele keskenduvat mõtteviisi, mida võetakse aina enam aluseks vaimse tervise valdkonnas.
•    Tallinna koja juht Mihkel Tõkke kirjutab huvikaitsest kui ühest sotsiaaltöö tegemise viisist ja Eesti puuetega inimeste kodade tegevussuunast.
•    Sotsiaaltöö doktorant Karin Streimann (Tervise Arengu Instituut) avab tõenduspõhise praktikaga seotud mõisteid ning kirjeldab lastekaitsetöö näitel, kuidas spetsilist saab oma töös selle põhimõtteid rakendada.
•    Sotsiaalkaitseameti nõunik Kadi Lauri tutvustab lapse heaolu hindamise mudelit, millest on lähtutud detsembris ilmuvas käsiraamatus lastekaitsetöötajatele.
•    Priit Kiilaspä jagab Tartu Linnavalitsuse kogemust tööst pagulastega.
•    Uues rubriigis „Tööalane tugi” on kovisiooni meetodit tutvustav artikkel koolitaja ja superviisor Signe Vessolt.
•    Aktuaalsetest teemadest Saksamaa sotsiaaltöö korralduses, hariduses ja kutsetegevuses annavad ülevaate prof Peter Erath ja lektor Jutta Harrer Eichstätt-Ingolsätti ülikoolist.