Uudised

Tagasi

Uudis

10. DETSEMBER 2017

Analüüs: Eestis tegutseb üle 1400 tervishoiuteenuse osutaja

2016. aasta lõpu seisuga oli Terviseametis registreeritud 1519-st tegevusloaga tervishoiuteenuse osutajast tegevad 1405, selgub Tervise Arengu Instituudi andmetest ja avaldatud analüüsist „Tervishoiuasutused 2007-2016“.

Tervishoiuteenuse osutajad moodustavad umbes 1,5% kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest. 2016. aasta lõpus töötavast 1405-st asutusest oli üle 900 tegutsemas juba 2007. aastal.

Teenuseosutajate arv on peamise teenuse lõikes jäänud 10 aasta jooksul peaaegu samaks, kuid õendusabiasutuste arv on kasvanud pea kolmekordseks (21-lt asutuselt 2007. aastal 59 asutusele 2016. aastal) ning väike tõus on toimunud ambulatoorse eriarstiabi- (18,5%) ja hambaraviasutuste (7,6%) hulgas.

Kui 2007. aastal oli füüsilisest isikust ettevõtjaid tervishoiuasutuste hulgas 27% ja osaühinguid 63%, siis 2016. aastaks oli füüsilisest isikust ettevõtjaid vaid 14% ja osaühinguid 78%, ülejäänud 8% olid sihtasutused, aktsiaseltsid vm vormiga.

Avaldatud analüüsis „Tervishoiuasutused 2007–2016“ vaadeldakse lähemalt tervishoiuteenuse osutajaid, nende paiknemist ning teenuseid õigusliku ja omandi vormi järgi. Analüüs on kättesaadav SIIN.