Uudised

Tagasi

Uudis

27. SEPTEMBER 2017

Eestis tegutses 2016. aasta lõpu seisuga 533 hambaraviasutust

2016. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 533 hambaraviteenust pakkuvat asutust, mida on 14 võrra rohkem kui aasta varem, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast. Kümnendik neist osutab hambaraviteenuse kõrval ka teisi tervishoiuteenuseid, selliste asutuste arv on viimase aastaga vähenenud kahe võrra.

Veidi üle 40% hambaraviasutustest tegutseb Tallinnas ning kümnendik Tartus. Aasta jooksul lõpetas või peatas tegevuse 7 ning alustas või taasalustas 15 hambaraviasutust.

Kuna hambaravi pakkuvate asutuste arv on kasvanud, siis on suurenenud ka hambaravi teenuse pakkumine. Kõige rohkem, enam kui 6%, on kasvanud ortodontiateenuse pakkujate arv. Mõnevõrra kasvas ka kirurgiateenust pakkuvate asutuste arv (4,3%). Proteesimise ja kohapeal röntgenuuringute teenust pakkuvate asutuste arv jätkas viimaste aastate väikest kasvu. Hambaravi teenust pakkus 97% asutustest, see tähendab, et 3% asutustest oli spetsialiseerunud proteesitöö, ortodontia või röntgenuuringute tegemisele.

Proteesitöid tegid 2016. aastal 68%, ortodontiat 10%, endodontiat ehk hammaste juurekanalite ravi 93%, parodontia ehk igemehaiguste ravi 65%, kirurgilisi protseduure 41% ning röntgenuuringuid 79% kõigist hambaraviasutustest.

Vaata lisa TAI tervisestatistika ja –uuringute andmebaasist.