Uudised

Tagasi

Uudis

25. MAI 2017

Muutus eetikomitee põhimäärus

18. mail 2017 kinnitati Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee uus põhimäärus. Peamiseks muudatuseks on kohustus esitada dokumendid 15 päeva (senise 10 päeva asemel) enne järgmise koosoleku toimumist.

Võimaluse korral tuleb kõik dokumendid esitada elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult. Dokumentidele tuleb kindlasti lisada uurijate CVd.

Oluline on taotluses pöörata tähelepanu uuringu eetiliste aspektide kirjeldusele ja analüüsile. Viitest, etärgitakse Helsinki deklaratsiooni, ei piisa.

Küsimuste puhul palun võtke julgesti ühendust kas telefonil 659 3924 või e-posti aadressil eetikakomitee@tai.ee