Uudised

Tagasi

Uudis

30. MAI 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö tutvustab uusi võimalusi hoolekandeteenuste arendamiseks

Ajakirja Sotsiaaltöö uues numbri eessõnas (2/2016) kirjutab Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, et omavalitsuste võimekus ja valmisolek sotsiaalteenuseid uuenda ning arendada sõltub eeskätt inimestest, nii sotsiaalvaldkonna töötajatest kui ka kohalike omavalitsuste volikogude liikmetest. Ta lisab, et ka olemasoleva ressursi, leidlikkuse ja tahte korral saab selleks leida parimad võimalused.

Ülevaade uue numbri olulisematest artiklitest

Artiklid sotsiaaltöö korraldusest

 • Maakondlikud arenduskeskused kaardistasid hoolekandeteenuste osutamise olukorda ning tõid oma analüüsides välja teenuste osutamise ja arendamise vajadused. Selgus, et eriti tähtis on arendada sotsiaaltransporti, millest sõltub ülejäänud teenuste kättesaadavus, kirjutab projektijuht Anneli Rasu.
 • Peagi avaneb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" esimene avatud taotlusvoor, milles saavad osaleda omavalitsused ja maakondlikud omavalitsuste liidud.
 • Sotsiaalteenuste ja -toetustega seotud küsimusi sotsiaalhoolekande seaduse valguses selgitab sotsiaalministeeriumi nõunik Tõnis Vaik.
 • Persoonilugu portreteerib Kiili valla sotsiaaltöötajaid Ann Vahtramäed, Talvi Aruaasa ja Egle Välbat, kes seisavad selle eest, et pakkuda abivajajatele jätkusuutlikke lahendusi.
 • Eha Paas ja Anu Viltrop Liikumisest Kodukant toovad näiteid vabatahtlike kaasamisest sotsiaalvaldkonnas ning pakuvad välja, kuidas saaks kaasamist veelgi parandada.

Uurimused ja teoreetilised artiklid

 • Merle Linno (Tartu Ülikool) ja Anni Ambergi eelretsenseeritud artikkel annab ülevaate kvalitatiivsest uurimusest, mille eesmärk oli uurida Ameerika Ühendriikidest pärit lapsendajate kogemusi seoses lapsendamisega Eestis.
 • Tiina Tambaum, Luule Sakkeus ja Liili Abuladze (TLÜ Eesti demograafikeskus) tutvustavad vananemise, tööjätu ja tervise paneeluuringu SHARE tulemusi.
 • TLÜ sotsiaalpedagoogikadotsent Mare Leino võtab luubi alla üksinduse kui sotsiaalse probleemi.
 • Zsolt Bugarszki (Tallinna Ülikool) kirjeldab viise, kuidas mõõta vaimse tervise valdkonna teenuste mõjusust ning tutvustab uurimistulemusi toetatud eluasemeteenuste kohta.
 • TLÜ doktorant Davide Ticchi kirjeldab narratiivteraapia lähtekohti positiivse kehakuvandi kujunemise näitel teismelistel ja noorukitel.
 • Kristina Kossinkova ja Sigrid Vorobjov Tervise Arengu Instituudist kirjutavad vanemate mõjust kooliõpilaste narkootikumide tarvitamisele.

Uued rubriigid

 • Rubriik „Uued suunad Euroopas" tutvustab uuendusi riikide sotsiaaltöö korralduses ja erialaõppes. Prof Anneli Pohjola artiklist saab teada, et Soomes on kavas lõimida sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning suunata vastutus nende loomise ja korraldamise eest maakondadele.
 • Oma rubriigiga alustab ka tänavu märtsis asutatud Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärk on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele.
Ajakiri ilmub neli korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium. Lisaks paberväljaandele ilmub 11 korda aastas Sotsiaaltöö tasuta elektrooniline uudiskiri.

Lisainfo: Regina Lind, ajakirja vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee