Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algab üle-eestiline alkoholi tarvitamist, hoiakuid ja kahjusid hindav uuring

Tervise Arengu Instituut koos uuringufirmaga TNS Emor alustab üle-eestilist uuringut, mis käsitleb inimeste kogemusi, suhtumist ja hoiakuid seoses alkoholi tarvitamisega.

Uuringut, mida rahastab Euroopa Komisjon läbi Euroopa Liidu ühismeetme (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm), viiakse samaaegselt läbi 20 Euroopa riigis. Uuring on samm ühise metoodika loomiseks, et koguda võrreldavaid andmeid ning jälgida arenguid alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil.

Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist ja uuringu koordinaator Mariliis Tael ütles, et uuringu tulemused annavad põhjaliku ülevaate olukorrast Eestis ning sisendi Eesti alkoholi¬poliitika meetmete efektiivsemaks juurutamiseks. „Kuigi teema kajastus erinevates uuringutes on olemas, ei ole Eestis varasemalt läbiviidud uuringutest ükski niivõrd põhjalikult teemasse süüvinud," märkis Tael.

Uuringus osaleb Eestist 4400 juhuvaliku teel valitud 18-64-aastast inimest. Uuring viiakse läbi nii veebis kui telefoni teel ning selles osalemine on anonüümne.

„Kui saate kutse uuringus osalemiseks, siis kindlasti osalege, sest igaühe panus on oluline," rõhutas Mariliis Tael.

Uuringu tulemused avaldatakse 2016. aastal.

Lisainfo:

  • Mariliis Tael, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist, tel 659 3839, mariliis.tael@tai.ee
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, maris.jakobson@tai.ee