Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakirja Sotsiaaltöö 2/2015 põhiteemad on kogukonna kaasamine ja ennetus

„Sotsiaaltöö" värske number arutleb kogukonna mõiste üle, analüüsib kogukonnas osalemist toetavate teenuste hetkeseisu ning tutvustab kogukonnatööga haakuvaid teoreetilisi käsitlusi. Lisaks saab lugeda ennetava sotsiaaltöö näidetest.

„Kogukonnatöö on järjest enam sotsiaaltöötajate mõistlike valikute hulgas, sest heade tulemuste saavutamiseks napib nii eriteenuseid kui ka raha. Kogukonna kaasamine pakub loovaid ja värskeid lahendusi olukordades, kus oleme ummikusse jooksnud," kirjutab ajakirja eessõnas Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juhatuse liige Külli Mäe.

Olulisemate artiklite tutvustus

  • Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi teadlased tutvustavad olulisemaid kogukonnaga seotud mõisteid ja analüüsivad kogukonnas osalemist toetavate teenuste hetkeseisu Eestis.
  • AS Hoolekandeteenused teenuste disainijuht Mare Naaber arutleb sotsiaalteenuste kvaliteedi üle. Oluline eesmärk on see, et teenused oleksid inimestele kättesaadavad nende tavapärastes kogukondades.
  • Kuidas paremini kasutada kogukondade loomulikke ressursse ning parandada koostööd omavalitsuste ja kogukondade vahel? Ajakiri pakub intervjuusid kodanikealgatusena sündinud ettevõtmiste eestvedajatega. Heaks koostöö näiteks on ka Johannes Mihkelsoni Keskuse ja Valgamaa omavalitsuste tugiisikuteenuse arendamise projekt.
  • Zsolt Bugarszki (Tallinna Ülikool) kutsub sotsiaaltöötajad üles pöörama rohkem tähelepanu keelele, mida nad kasutavad klientidega suheldes . Nii keelekasutus kui ka sotsiaaltöö erialakultuur peaksid toimima selliselt, et sotsiaaltöötajad oleksid oma klientidele lähemal.
  • Tartu Ülikooli õppejõud Marju Selg tutvustab sotsiaalpedagoogikast välja kasvanud eluilmakeskset sotsiaaltööd ning arutleb selle üle, kas sellest võiks kujuneda terviklik ja mitmekülgne sotsiaaltöö teooria.
  • Ajakirjas tutvustatakse ennetava sotsiaaltöö võimalusi: käitumisoskuste mängu, mida kasutatakse laste käitumisprobleemide ennetamiseks nüüd ka Eesti koolides, ja leebet unekooli, mis pakub peredele toetust lapse uneprobleemide korral. Esitletakse ka khte bakalaureusetööd, mille fookuses oli noorte internetinõustamise vajadus ning foorumite kasutamine info ja abi saamiseks.
  • Numbri persoonilugu on Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Marje Paljakust, kes sai sel kevadel tunnustuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas".

"Sotsiaaltöö" on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärk on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub neli korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium. Lisaks paberväljaandele ilmub 11 korda aastas "Sotsiaaltöö" tasuta elektrooniline uudiskiri.

Lisainfo:

  • Regina Lind, ajakirja vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, tel 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee