Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Haiglate erakorralise abi vajajate arv kasvab jätkuvalt

Möödunud aastal osutati haiglates erakorralist arstiabi kokku 482 231 korral, see on 2,3% enam kui 2013. aastal. Kui 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga pöördumiste arv veidi vähenes (0,3% võrra), siis 2014. aastal jätkus varasematele aastatele sarnane patsientide arvu kasv.

Haigla liikide lõikes on ühe ööpäeva keskmine patsientide arv erakorralises vastuvõtus väga erinev. Kui piirkondlikes haiglates anti 2014. aastal erakorralist abi keskmiselt 167 patsiendile päevas, siis keskhaiglate erakorralises vastuvõtus keskmiselt 119-le. Abisaanuid üld- ja kohalikes haiglates oli vastavalt 30 ja 5 patsienti päevas. Ööpäevane erakorraliste patsientide arv piirkondlikes ja keskhaiglates on oluliselt suurenenud – näiteks 2006. aastal olid vastavad näitajad keskmiselt 124 ja 92 –, ning üld- ja kohalikes haiglates jäänud sarnaseks.

Saabumise viisi järgi tuli eelmisel aastal ise 69%, kiirabiga toodi 19%, teisest tervishoiuasutusest suunati 9% ja muul viisil (näiteks politseiga) 3% patsientidest.

Kui võrrelda 2014. aasta erakorraliste patsientide arvude muutust veel 2006. aasta statistikaga, siis ise abi saamiseks pöördunute arv on kasvanud 46% võrra ehk ligi 227 tuhandelt suurenenud üle 331 tuhandeni. Ka kiirabiga on saabunuid 30% enam (ligi 72 tuhandelt üle 93 tuhandeni), samas teisest tervishoiuasutusest on saadetuid 45% vähem (79 tuhandelt 43 tuhandeni).

Esmaabi osutamise järgselt suunatakse patsient haiglaravile või kodusele ravile. Haiglas statsionaarse raviga jätkavate patsientide osatähtsus erakorralise meditsiini patsientide hulgas on aja jooksul kahanenud. Kui 2006. aastal moodustas edasi haiglaravile jäetud patsientide osatähtsus 27%, siis möödunud aastal 20%.

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasi on lisatud andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Lisainfo: Ingrid Valdmaa, Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna analüütik, 659 3813, ingrid.valdmaa@tai.ee