Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ootame taas noorte terviseprojektide taotlusi

Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste noorte välja mõeldud terviseprojekte, et need koos ellu viia.

Konkursile „Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ka teoks tegema.

Projekt peaks puudutama ükskõik missugust tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka- või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine, stressi vähendamine jms.

Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab ellu viimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinnaks seiklusmatka või -mängu.

Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. klass (k.a.) ja vanemad kui 9. klass (k.a). Žürii jälgib projektide hindamisel idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisukust, projekti jätkusuutlikkust, haaratava sihtgrupi suurust.

Projektitaotlus ning kontakti tööde saatmiseks asuvad Terviseinfo portaalis. Samast leiab ka varasemate aastate võidutööd.

Projektide esitamise tähtaeg on 15. oktoober ning parimad projektid valib žürii välja 12. novembriks.

Eelmisel aastal tõi konkurss Tervise Arengu Instituuti 75 tööd. Kõige enam keskendusid projektid liikumisvõimaluste suurendamisele, palju oli ka toitumise teemadele pühendatud projekte. Samuti oli kirjutatud projekte vaimse tervise edendamisest.

Lisainfo:

  • Lembi Posti, Tervise Arengu Instituudi spetsialist, lembi.posti@tai.ee, 659 3977
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, maris.jakobson@tai.ee, 659 3906