Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tuberkuloosiennetus haavatavate rühmade seas on Euroopas jätkuvalt prioriteet

Projekt "Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups – TUBIDU" kaasas kolme tegevusaasta jooksul kuut EL-i ja viit EL-i välist riiki eesmärgiga ennetada tuberkuloosiepideemia ägenemist haavatavate rühmade seas. Projekt jõudis lõpule mais 2014.

TUBIDU projekt hõlmas ennekõike haavatavaid rühmi nagu narkootikume süstivad inimesed ja ka HIV-ga elavad inimesed, kes on kaasuvate sotsiaalsete ning demograafiliste riskifaktorite tõttu suuremas tuberkuloosi haigestumise ohus. Kokku korraldati üle 35 valdkondliku koolituse, kaasates pea 400 sotsiaal- ja tervishoiutöötajat ning teisi valdkonna spetsialiste erinevatest riikidest. Lisaks töötati kogukondlikele organisatsioonidele välja tuberkuloosi ennetustegevuse ja raviteenuste toetamise alased info- ja õppematerjalid, mis on kättesaadavad bulgaaria, eesti, inglise, leedu, läti, rumeenia ja vene keeles.

TUBIDU projekti raames teostatud uuringute tulemustes kajastus, et isiklikud hirmud, negatiivne suhtumine riskirühmadesse jt psühhosotsiaalsed takistused on peamised põhjused, miks arsti poole pöördumist edasi lükatakse. Järjepidev kliendikesksete teenuste osutamine ja kogukondlike organisatsioonide kaasamine võimaldab parendada tuberkuloosi varajast avastamist haavatavate rühmade seas, tugevdada nende ravisoostumust ning vähendada seeläbi tuberkuloosinakkuse levikut ühiskonnas.

Tervise Arengu Instituudi Tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul on oluline, et haavatavate rühmadega tegelevad isikud oskaksid tuberkuloosi ära tunda, iseennast tuberkuloosi eest kaitsta, haiguskahtlusega isikuid tervisekontrolli saata ja tuberkuloosihaigeid ravi jooksul toetada. „Eestis on tuberkuloosi haigestunutest ligi pooled haavatavatest gruppidest, kelle seas esineb rohkem ka ravikatkestusi, ravimresistentset tuberkuloosi ja surmaga lõppevat haiguskulgu. Et Eestis tuberkuloosihaigestumine jätkuvalt langeks, on vaja tuberkuloosiga tegeleda nii haavatavate rühmade kui teiste elanike seas ja see on jätkuvalt oluline punkt rahvatervise päevakorras," rõhutab Viiklepp.

Tuberkuloos on õhu teel piisknakkusena leviv nakkushaigus, mille haigustekitajaid levitab nakkuslikku kopsutuberkuloosi põdev inimene. Tuberkuloos on ravitav, kui see diagnoositakse õigeaegselt ja arsti poolt määratud ravi viiakse lõpuni.

TUBIDU projekti on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni Terviseprogrammi poolt, kaasates seitset partnerorganisatsiooni kuuest EL-i riigist (Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Rumeenia, Soome) ja viit koostööpartnerit EL-i välistest riikidest (Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Gruusia, Ukraina, Venemaa). Projekti juhtpartneriks oli Tervise Arengu Instituut Eestist.

Lisainfo:

  • Helen Noormets, kommunikatsiooniosakonna juhataja, helen.noormets@tai.ee, tel 5624 0735
  • www.tai.ee/en/tubidu