Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Seminar „Internetinõustamise kvaliteet“

Eesti Seksuaaltervise Liit, Tervise Arengu Instituut ja MTÜ Peaasjad kutsub „Vaimse- ja seksuaal- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine" avaseminarile, mis toimub 26. mail Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42).

Seminari algus on kell 14.00 ning orienteeruv lõpp 17.00.

Seminar toimub projekti „Seksuaaltervise internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine" raames. Avaseminaril tutvustatakse osalejatele projekti tausta, eesmärke ja tegevusi, räägitakse kvaliteedihindamise hetkeolukorrast ning arutatakse, miks on üldse vaja teenuste kvaliteeti hinnata.

Osalema on oodatud kõik vaimse- ja seksuaaltervisealase internetinõustamisega tegelevate organisatsioonide esindajad, et jagada oma senist kogemust kvaliteedihindamise valdkonnas, anda oma panus ühtse alusdokumendi väljatöötamisse ning saada ühtlasi tänuväärt sisendit kvaliteedi tõstmiseks oma tegevustes.

Lisaks seminaril osalemisele on kõik partnerid oodatud soovi korral panustama ka kvaliteedijuhendi väljatöötamise protsessi sisuliselt kogu projekti vältel. Projekti planeeritud lõpp on 2015. a detsember.

Seminari modereerib Toomas Roolaid. Teemat aitab avada Jane Alop Haigekassast.

Üritusel osalemiseks saatke palun osalemissoov aadressil helen@estl.ee. Registreerumine lõppeb 19. mail. Detailsem päevakava saadetakse kõikidele registreerunutele jooksvalt.

Seminaril osalemine on tasuta. 

„Seksuaaltervise internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine" projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismidest 2009-2014 programmi „Rahvatervis" vahenditest.