Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

KUTSE: Tervisedenduse konverents 2013 "Toetades teadlikke valikuid"

Ootame Teid osalema iga-aastasele tervisedenduse konverentsile, mis tänavu toimub 7. juunil kella 10.30-17 Tallinna Ülikoolis (Astra õppehoone, Narva mnt 29, Tallinn).

Konverentsile on oodatud tervisealase info vahendajad erinevatelt elualadelt riiklikul ja kohalikul tasandil: tervishoiutöötajad, sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ja kõik teised huvilised.

Tänavu möödub 20 aastat Sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonna loomisest ning aastatega on tervise edendamise mõiste ja valdkond oluliselt arenenud. Tervise edendamist ei seostata vaid terviseõpetuse ja hügieeninormidega, vaid uuringud on näidanud, et inimese tervis sõltub oluliselt ka meid ümbritsevast sotsiaalsest, poliitilisest ja kultuuriruumist.

Infoajastul saab inimene tervise kohta teavet paljudest erinevatest allikatest. Üha olulisemaks tervise edendamisel nagu ka tervishoius, on tuginemine teaduslike uurimuste andmetele ning oskus saadavat informatsiooni kriitiliselt hinnata ja süstematiseerida.

Konverentsil arutame võimaluste üle, kuidas erinevate erialade esindajad saavad inimesi kaasata ja aidata neil langetada oma tervise osas teadlikke otsuseid, tuginedes usaldusväärsetele, teaduslikel uurimustel põhinevatele allikatele. Räägime toitumise, sõltuvuste ennetamise ja vaimse tervise näitel, kuidas eristada usaldusväärset infot mitteusaldusväärsest.

Registreerimine ja päevakava:

Osalemise eelduseks on eelregistreerimine hiljemalt 3. juuniks siin.

Konverentsil osalemine on tasuta ja osalejate arv on piiratud!

Konverentsi päevakava ja jooksva info leiate siit.

Juhul, kui olete registreerunud ja Teil pole võimalik konverentsil osaleda, palume sellest teatada hiljemalt 4. juunil meiliaadressile jana.veenpere@tai.ee

Korraldajad:

  • Tervise Arengu Instituut
  • Eesti Haigekassa
  • Sotsiaalministeerium
  • Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis
  • Eesti Tervisedenduse Ühing
Kohtumiseni konverentsil!