Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervisedenduse konverents 2013: Toetades teadlikke valikuid

Tervisedenduse konverents toimub tänavu 7. juunil Tallinnas.

1993. aastal moodustati Sotsiaalministeeriumisse rahvatervise osakond ning asutati Eesti Tervisekasvatuse Keskus, kelle õigusjärglane täna on Tervise Arengu Instituut. 20 aastaga on tervise edendamise mõiste ja valdkond oluliselt arenenud, tervise edendamist ei seostata vaid terviseõpetuse ja hügieeninormidega, vaid uuringud on näidanud, et inimese tervis sõltub oluliselt ka meid ümbritsevast sotsiaalsest-, poliitilisest- ja kultuuriruumist.

Infoajastul saab inimene tervise kohta teavet paljudest erinevatest allikatest. Üha olulisemaks tervise edendamisel nagu ka tervishoius, on tuginemine teaduslike uurimuste andmetele ning oskus saadavat informatsiooni kriitiliselt hinnata ja süstematiseerida. Ka eluviisi puudutav soovitus peab tuginema kasude ja kahjude analüüsile ning see peab sobituma Eesti olustikku.

Konverentsil arutame võimaluste üle, kuidas erinevate erialade esindajad saavad inimesi kaasata ja aidata neil langetada oma tervise osas teadlikke otsuseid, tuginedes usaldusväärsetele, teaduslikel uurimustel põhinevatele allikatele. Räägime toitumise, sõltuvuste ennetamise ja vaimse tervise näitel, kuidas eristada usaldusväärset infot mitteusaldusväärsest.

Konverentsile on oodatud tervisealase info vahendajad erinevatelt elualadelt riiklikul ja kohalikul tasandil - tervishoiutöötajad sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ja kõik teised huvilised.

Iga-aastast konverentsi korraldab Tervise Arengu Instituut koos Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti Tervisedenduse Ühinguga.

Täpsema info konverentsi ja registreerimise kohta avaldame aprilli keskel veebilehtedel www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee ning koostööpartnerite kodulehtedel.

Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Kohtumiseni konverentsil!