Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Eestis algab esimene energiajookide tarbimise uuring

Tervise Arengu Instituut hakkab koostöös Põllumajandusministeeriumiga uurima Eesti 7-45-aastaste elanike energiajookide tarbimist.

„Uuringuga püüame välja selgitada energiajookide ning teiste kofeiinirikaste toitude tarbimist, tarbimise mustreid ja põhjuseid ning seoseid käitumisega," selgitas Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi. „Energiajookidest räägitakse viimasel ajal üha enam, kuid tegelik ülevaade nende tarbimisest Eestis puudub – me ei tea, kes on peamised energiajookide tarbijad ja miks neid juuakse," lisas Pitsi.

Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajevi sõnul ongi uuringu põhiliseks väärtuseks saadav põhjalik ülevaade energiajookide tarbimisest vanusegrupiti. „Uuring annab selge ülevaate, millised elanikkonna grupid on energiajookidest enim mõjutatud," ütles Minjajev.

Uuring viiakse erinevates vanusegruppides läbi erinevaid küsitlusmetoodikaid kasutades. Juhuvaliku teel uuringusse sattunud koolide 1.-6. klasside õpilaste seas viiakse läbi suulised intervjuud ning kõikide koolide 7.-12. klassi õpilasi küsitletakse läbi internetipõhise ankeedi. Vanemas vanusegrupis viiakse uuring läbi telefoniintervjuude teel. Uuringut aitab läbi viia uuringufirma Faktum & Ariko.

Uuringutulemused avalikustab Tervise Arengu Instituut augustis.

Lisainfo

Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee