Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb juhiste ja universaalsete lahenduste üle sotsiaaltöös

Ajakirja Sotsiaaltöö aasta esimese numbri läbivaks teemaks on, kas kõike saab ette kirjutada ja kasutada kõigi klientide puhul samu lahendusi või mitte.

Lisaks kutsub ajakiri arutlema ja kaasa mõtlema veel mitmel huvitaval teemal: milliseid keerulisi valikuid peab tegema sotsiaaltöös riigis pikaajaliselt illegaalselt viibivate inimestega, mis võimalused on tõenduspõhise praktika rakendamiseks sotsiaaltöös ning kuidas on tagatud eestkostel olevate inimeste inimõigused.

Ülevaade olulisematest artiklitest:

  • Valga sotsiaalabiosakonna juhataja Meeli Tuubel uuris oma magistritöös piiratud teovõimega täisealiste isikute eestkoste korraldamist kohalikes omavalitsustes. Artiklis kirjutab ta sellest, mis teeb selle töölõigu sotsiaaltöötajate jaoks keeruliseks ning toob välja probleeme seoses eestkostel olevate inimeste kodanikeõiguste realiseerimisega.
  • Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Aleksander Ljudvig jagab ajakirjale antud intervjuus oma vaateid sotsiaaltööle ning tutvustab ministeeriumi olulisemaid tegevusi alanud aastal. Asekantsler usub, et kvaliteetne sotsiaaltöö tähendab vastutuse võtmist inimeste probleemide lahendamise eest.
  • Tõenduspõhisel praktikal (TPP) on arstiteaduses ja tervishoius juba välja kujunenud oma kindel koht. Lapi ülikooli emeriitprofessor Kyösti Urponen ja sotsiaaltöötaja Riina Mattila arutlevad TPP rakendamise võimaluste üle sotsiaaltöös.
  • Milleks kasutada juhiseid? Kui juhtum nõuab eri ametkondade spetsialistide koostööd, siis pakuvad juhised võimaluse kokku leppida, kuidas vastutust ja tegevusi jagada. Kui koostöökultuur on hästi välja kujunenud, võib juhised ära unustada, leiab juhtumipõhise võrgustikutöö juhiste üks autoreid Dagmar Narusson TÜ Pärnu Kolledžist.
  • Migratsioonijärelevalve ametnik Marina Fanfora kirjutab sotsiaaltööst pikka aega riigis illegaalselt viibivate inimestega, mida ta uuris oma magistritöös. Artiklis esitatud juhtum on näide keerulisest olukorrast, mille puhul iga lahendus võib tähendada väga erinevaid tagajärgi nii kliendile kui teistele juhtumiga seotud inimestele.
  • Sotsiaaltöös on väga oluline oskus arvestada klientide kultuurilise mitmekesisusega. Seda näitas ka Olga Karelsohni magistriuurimus vanausuliste kogukonna eakate ja nendega töötavate sotsiaaltöötajatega.
  • Juhan Saharov ja Hanna Ernits tutvustavad MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus kogemust tugiisikuteenuse osutamisel varjupaigataotlejatele ja pagulastele.
  • TLÜ sotsiaaltöö instituudi lektor Margo Kikas kirjeldab tööd sotsiaalprobleemidega ja jagab soovitusi, kuidas esitada nõudeid sotsiaalprobleemideks peetavate asjaolude või olukordade muutmiseks.

Lisaks saab ajakirjast lugeda sotsiaaltöö õppe kujunemisloost Tartu Ülikoolis, hoolekandeasutuste juhtide nõukoja tegevustest, psühhoterapeutide Sandra Wielandi ja Maire Riisi praktilisi soovitusi varajase lapseea traumaga laste abistamiseks ning mitmeid teisi artikleid.

Lisainfo:

Regina Lind, ajakirja vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee