Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

„Suitsuprii Klassi“ konkursil ajaloo kõrgeim suitsupriina lõpetanute arv

Koolinoortele suunatud ennetusprogrammi „Suitsuprii Klass" lõpetas sel aastal suitsupriina kokku 639 klassi ehk ligi 84% kõikidest alustanud klassidest. See on võistluse kümneaastase ajaloo kõrgeim suitsupriiks jäänud klasside arv.

Võistluse korraldaja, Tervise Arengu Instituudi projektijuht Reelika Viitamehe sõnul alustas möödunud aasta oktoobris võistlust 762 klassi 201 koolist, mis tegi kokku 12 630 õpilast. Kõige enam osalejaid oli 4. ja 5. klassidest.

„Võrreldes eelmise aastaga on konkursil osalenud klasside, õpilaste ja koolide arv tõusnud," lisas Viitamees. „Märgatavalt on paranenud suitsupriide õpilaste arv - kui eelmisel aastal lõpetas võistluse suitsupriina 79% klassides, siis sel aastal juba 84%." Võistlusest langevad välja need klassid, kus kõik klassi õpilased ei ole kuue kuu jooksul olnud suitsupriid.

Võistluse suitsupriilt läbinud klasside vahel loositi välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mida saab kasutada matka, ekskursiooni või muu toreda klassiürituse korraldamiseks.

Loosimise tulemusel said auhinna järgmised klassid:

 • Keila Kooli 5.f klass
 • Jõhvi Vene Gümnaasiumi 10.a klass
 • Sadala Põhikooli 7. klass
 • Ferdinand von Wrangelli nim Roela lasteaed-põhikooli 4. klass
 • Narva Peetri kooli 5.a klass
 • Mikitamäe Kooli 7. klass
 • Tihemetsa Põhikooli 7.-8. klass
 • Märjamaa Gümnaasiumi 11.a klass
 • Kuressaare Gümnaasiumi 4.a klass
 • Holstre Kooli 6. klass
 • Vastseliina Gümnaasiuumi 8. klass
 • Türi Ühisgümnaasiumi 12.h klass
 • Puka Keskkooli 4. klass
 • Tuudi Algkooli 4.-5. klass
 • Mehikoorma Põhikooli 9. klass

Viimane kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et iga päev suitsetavate poiste arv on langenud - 2010. aastal on 11-15-aastastest poistest igapäevasuitsetajaid 7,2%, tüdrukuid 5,2%. Positiivne nihe on toimunud ka 15-aastaste poiste iganädalases suitsetamises, mis on alates 2001. aastast langustrendis. Kahjuks ei saa seda öelda 15-aastaste tütarlaste suitsetamise kohta, kellel tõusutrend pidurdus 2001. aastal ja on seejärel enam-vähem samal tasemel püsinud.

"Suitsuprii klassi" peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist ning motiveerida õpilasi, kes juba tarbivad, sellest pahest loobuma. Võistlusel osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Klass kinnitab soovi olla suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse.

Võistluse idee pärineb Soomest, kus alates 1989. aastast on võisteldud igal aastal. Nüüdseks on sellega seotud 20 Euroopa riiki, sealhulgas alates 2002. aastast ka Eesti. Suitsuprii võistluse mõju on erinevates riikides hinnatud mitmete uuringutega, mis on andnud kinnitust, et konkurss aitab noorte suitsetamise probleemi vähendada.

Tark ei tossa!

Lisainfo:

 • Reelika Viitamees, Tervise Arengu Instituudi projektijuht, 659 3972, reelika.viitamees@tai.ee
 • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee