Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervishoiu kogukulud 2005

2005. aastal vähenes tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st 0,2 protsendipunkti, moodustades 5,1% (2004. aastal 5,3%). Avaliku sektori kulud tervishoiule moodustasid SKP-st 3,9% (2004. aastal 4,0%).

Võrreldes eelmise aastaga kasvasid tervishoiu kogukulud rohkem kui 1,0 miljardit krooni ehk 12,9%, moodustades 2005. aastal jooksevhindades 8,787 miljard krooni. Samas vähenesid 2005. aastal reaalsed tervishoiukulud 2,5% ning võttes arvesse 2000. aasta hindu isegi 7,7%.

THKK ja SKP suhe (%) ja SKP jooksevhindades (miljard kr)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
THKK % SKP-st 5,4% 4,9% 4,9% 5,1% 5,3% 5,1%
SKP 95,491 108,218 121,372 132,904 146,694 173,062

 

2005. aasta lõpus elas Eestis 1,348 miljonit inimest. See tähendab, et 2005. aastal olid tervisekulutused ühe Eesti elaniku kohta keskmiselt 6 521 krooni (417 EUR), mis on 761 krooni (49 EUR) võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Avaliku sektori kulutused tervishoiule kasvasid võrreldes eelmise aastaga 14,6% ja moodustasid 6,740 miljardit krooni. Suurimat osa avaliku sektori kulutustest (86,3,%) finantseeriti Eesti Haigekassa vahenditest.

Avaliku sektori osatähtsus tervisega seotud kulutuste finantseerimisel on võrreldes eelmise aastaga veidi suurenenud (2004 – 75,5%, 2005 – 76,7%). Kasv toimus valitsuse tervishoiukulutuste ja Haigekassa kulude osakaalu kasvu arvelt. Erasektori osatähtsus on vähenenud, vastavalt 24%-st 2004. aastal 23%-ni 2005. aastal.

Täpsem teave:

Natalja Jedomskihh-Eigo, vanemanalüütik, terviseinfo ja analüüsi osakond, tel 656 9167