Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervishoiu kogukulud 2006

2007. aasta septembri keskel avaldas Statistikaamet 2003–2006. aasta revideeritud SKP aegrea. Nimetatud perioodil muutus SKP jooksevhindades 1,2–2,3% võrreldes varem avaldatud näitajaga. Korrigeerimise tulemusena vähenes ka aastate 2003–2006 tervishoiu kogukulude (THKK) osakaal SKP-st.

 

 

2005. aastal moodustas THKK 5,0% SKP-st. Eesti oli selle näitajaga Euroopas viimaste seas ja SKP ümberarvutuse tõttu langes positsioon veelgi.

  • 2006. aastal moodustasid tervishoiu kogukulud SKP-st 5,0%. Avaliku sektori kulud tervishoiule moodustasid SKP-st 3,8%.

THKK ja SKP suhe (%) ja SKP jooksevhindades (miljon kr)

2003 2004 2005 2006
THKK % SKP-st (pärast korrigeerimist) 5,0% 5,2% 5,0% 5,0%
THKK % SKP-st (varem avaldatud) 5,1% 5,3% 5,1%
SKP (pärast korrigeerimist)   136 010 149 923 175 392 207 061
SKP (varem avaldatud) 132 904 146 694 173 062 204 556
  • Võrreldes eelmise aastaga kasvasid tervishoiu kogukulud rohkem kui 1,7 miljardit krooni ehk 18,8%, moodustades 2006. aastal jooksevhindades 10,4 miljard krooni. See oli üks suurimast THKK nominaalkasvust viimase seitsme aasta jooksul.
  • Püsivhinna THKK kasv oli ka üks suurim viimaste aastate jooksul. 2006. aastal suurenesid reaalsed tervishoiukulud 13,9%.
  • 2006. aasta lõpus elas Eestis 1,344 miljonit inimest. See tähendab, et 2006. aastal olid tervishoiukulutused ühe elaniku kohta keskmiselt 7765 krooni (496 EUR), mis on 1243 krooni (79 EUR) võrra rohkem kui eelmisel aastal.
  • Avaliku sektori kulutused tervishoiule kasvasid võrreldes eelmise aastaga 14,2% ja moodustasid 7,7 miljardit krooni. Suurimat osa avaliku sektori tervishoiu kulutustest (84,8%) finantseeriti Eesti Haigekassa vahenditest.
  • Erasektori osatähtsus tervisega seotud kulutuste finantseerimisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud (2005–23%, 2006–25,6%). Kasv toimus omaosaluse ja erakindlustuse arvelt. Leibkondade kulutused tervishoiule moodustasid 2006. aastal 24% (2005–20,4%) THKK-st.

Täpsem teave:

Natalja Jedomskihh-Eigo, terviseinfo ja analüüsi osakond, natalja.jedomskihh@sm.ee