Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Rahvatervisealase teadus- ja arendustegevuse riikliku sihtprogrammi 2002-2003 aasta projektitulemuste ettekanded

Kutsume teid osalema 28.04 Tervise Arengu Instituuti Hiiu 42 osalema seminaril:

Rahvatervisealane teadus- ja arendustegevuse riiklik sihtprogramm

aastataks 1999- 2009

2002-2003 aasta projektitulemuste ettekanded.

Päevakava:

11:00-11:10       Ü levaade programmi tegevustest aastal 2003      

                        Maarike Harro, TAI

11:10-11:30       Mehe tervis                                                     

                        Jüri Uljas, TPÜ

11:30-11:50       Trendid koolinoorte uimastitarbimises:

                        15-16 aastate õpilaste alkoholi ja

narkootikumide kasutamise uurimus

1995, 1999 ja 2003. a.                                     

Aljona Kurbatova, TAI

11:50-12:10       Arstiabi kättesaadavust ja seda mõjutavad

                        sotsiaalmajanduslikud tegurid.              

                        Andres Võrk, TÜ

12:10-12:30       Alkoholi ja narkojoobe osatähtsus

                        vigastussuremuses ning sellega seotud

majanduslik ja sotsiaalne kahju Eesti

ühiskonnale.                                                     

Ilona Drikkit, Eesti Kohtuarstlikku Ekspertiisibüroo (EKEB)

Lõuna-Eesti osakonna juhataja

12:30-12:50       Eesti viimasel kümnendil teostatud

terviseuuringud                                     

Maarike Harro, TAI

12:50-13:15       Diskussioon