Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Toimub tõenduspõhist tervishoidu käsitlev teabepäev ja seminar

Teabepäeva eesmärk on tutvustada Eestis uute tervishoiutehnoloogiate hindamise vajalikkust ja võimalusi kõigile tervishoiusüsteemi osapooltele.

 

Üritusele on oodatud nii Sotsiaalministeeriumi kui Eesti Haigekassa töötajad, rahvatervishoiu juhid, arstkonna esindajad ning patsientide esindusühingu liikmed.

 

 “Tõenduspõhise tervishoiu eesmärk on toetada terviseteenuste arengut, tagades samas ohutu ja efektiivse ravi patsientidele. Tervishoiutehnoloogiate hindamine ja tõenduspõhine ressursside jaotus aitab kasutada kokkuhoidlikult rahalist ja inimressurssi, mis on oluline nii tervishoiutöötajatele kui rahastajatele,”ütleb Tervise Arengu Instituudi koolitus-ja teabekeskuse rahvusvahelise koolitusvõrgu kordinaator Ülla-Karin Nurm.

 

9. novembri teabepäeval tutvustatakse tervishoiutehnoloogiate hindamise ja tõenduspõhise tervishoiu põhimõtteid ning sellega seonduvalt ressursside jaotamist. Teabepäeva peaesineja on Health Technology Assessment International organisatsiooni asepresident Berit Morland, kes räägib tervishoiutehnoloogiaid hindava organisatsiooni loomisest Norras ja selle töötulemuste mõjust tervishoiusüsteemile

 

10. novembril toimuval seminaril käsitletakse põhjalikumalt otsuste langetamise protsessi rahvatervishoius. Seminari läbiviijaks on Harald Siem Oslost, kes on alates 2000 aastast juhtinud Baltimeremaade Nõukogu Nakkushaiguste kontrolli töögruppi  ning varem töötanud WHO-s Genfis ja Moskvas, Norra valitsuse juures ja Oslo Ülikoolis.

 

Tervishoiutehnoloogiate all mõistetakse kõiki meetmeid tervishoiusüsteemis kuhu kuuluvad nii erinevad ennetuse- ja rehabilitatsiooni meetodid, ravimeetodid, meditsiinilised protseduurid kui ka aparatuur, ravimid ja vaktsiinid. Tervishoiutehnolooiate kasutusele võtmisel hinnatakse lisaks  meditsiinilisele ka sotsiaalset, eetilist ning majanduslikku aspekti. 

 

Teabepäeva ja seminari korraldajaks on Baltimereäärsete maade rahavtervise koolituse võrgustik “BalticHealthTraiN” koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

Seminari töökeel on inglise keel.

 

Teabepäeval ja seminaril osalemine on osavõtjatele tasuta.

 

Lisatud failist leiate teabepäeva ja seminari ajakava.

 

Lisainfo:

Ülla-Karin Nurm

Tervise Arengu Instituudi

koolitus- ja teabekeskuse

rahvusvahelise koolitusvõrgu kordinaator

tel. 659 3930

ulla.nurm@tai.ee