Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ideekonkursi "Tervise Edendusliku Idee Projekt" parimad

Sotsiaalminister andis välja auhinnad kahes vanuserühmas:  12-15 aastased ja 16-18 aastased. Mõlemas vanusegrupis viiakse 2005. aastal ellu ka kolm parimat ideeprojekti. Mõlema vanuserühma parimad saavad lisaks projekti elluviimisele ka esemelise auhinna.  

Nooremas Vanusegrupis tuli võitjaks projekt „Krõpsust vabaks!”. Projekti eesmärgiks on teha plakatikampaania koolilastele, et mõjutada neid krõpsude asemel koolis sooja toitu sööma.

Teisese koha vääriliseks hinnati projekti „Terviseks!” Projekt näeb ette tervise edendamise ürituste sarja, mis koosneks tervisliku toitumise loengust, koolilaste omapoolse toidumenüü koostamisest, tervisespordiüritusest ja sõltuvusainetevastasest plakatikonkursist.

Kolmandale kohale jõudis projekt „Tervisekalender”. Projekti eesmärgiks on koostada kalender, kus lapsed ja õpetajad reklaamivad tervislikke toiduaineid. Kalendrid ripuksid edaspidi terve aasta kõikides klassides.

Vanemas vanusegrupis tuli võitjaks projekt „Näri Muru!”. Projekti eesmärgiks on propageerida tervislikku toitumist ja eluviise ning võõrutada noori tervistlaastavast käitumisest (tubakas, alkohol jne). Kavandatud on nii loenguid, tervisliku toidu degusteerimist kui mitmeid sportlikke tegevusi.

Teisena märgiti ära projekt „Lumemöll”, mille eesmärgiks on meelitada noori talvepäevi õues, värske õhu käes veetma. Tegevustena on kavas lumelinna ehitus, mis hiljem jääb väiksemate laste mänguplatsiks. Lumelinna ümber tuleb suusarada. Lumelinna ehitajatele pakutakse sooja suppi, teed, leiba. Parimate lumeskulptuuride autorid saavad auhinnad ja kogu üritus jäädvustatakse fotodega kooli stendidel.

Vanema vanuserühma kolmas auhinnaline projekt oli „Tervisenädal Aravete Keskkoolis”. Projektiga soovitakse tõsta koolilaste teadlikkust tervise teemaatikas ja propageerida tervislikke eluviise. Õpilastele on kavas jagada puuvilju ja c-vitamiine, viia neid matkaradadele, ujulasse ja tervishoiumuuseumisse ning korraldada teisi tervisele suunatud üritusi. Projekti kirjeldusest selgub, et seda on valmis rahaliselt toetama vallavalitsus, kool ja õpilased ise.

Ideeprojekti konkursi eesmärgiks oli välja selgitada noorte ettekujutused ja arusaamad tervislikest eluviisidest. Projektikonkursi tingimuseks oli, et noored ise mõtleksid midagi välja, esitaksid oma idee konkursile ja viiksid Tervise Arengu Instituudi kaasabil ka ise oma idee ellu. Konkursil võisid osaleda kõik noored vanuses 12-18 eluaastat.


Marika Raiski
Sotsiaalministeerium
meedia peaspetsialist
telefon: 6 269 323
mob: 53 448 086
e-post: marika.raiski@sm.ee