Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Mets, puud ja inimese tervis ning heaolu

Rahvusvaheline projekt „Mets, puud ja inimese tervis ning heaolu“.
GOST Action E39 „Forests, trees and human health and wellbeing“

Looduse, tervise ja ühiskonna seoseid on juba uuritud aastaid. On jõutud seisukohale, et vaimne heaolu tuleb põhiliselt loodusest ning loodus on ka sotsiaalne kapital, mis märgib tervise taastamisel ja säilitamisel suurt osa.
Metsa ja tervise seoseid uuriva programmi algatas Euroopa teadusfondi juures tegutsev Euroopa teadus- ja rakendusuuringute valitsustevaheline konsortsium (COST). Eesti on selle liige olnud neli aastat. Projekt COST E39 „Mets, puud ja inimese tervis ning heaolu“ algas 11. veebruaril 2004 ja kestab 19. maini 2008. Senini on projektiga ühinenud 16 riiki: Belgia, Holland, Itaalia, Kreeka, Malta, Norra, Portugal, Poola, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, ©veits, Taani, Ungari ja Eesti. Projekti üldjuht on professor Kjell Nilsson Rootsist.
Projekti üldeesmärgiks on väärtustada metsa ja puid inimese tervise ning heaolu aspektist. Oluline on, et teemast huvituvad inimesed ja organisatsioonid ühise võrgustiku näol osaleksid diskussioonides, teadusuuringutes ja praktilistes tegevustes.
Projekti tegevuste eesmärgiks on saada ülevaade sellest,
• kuidas Euroopas inimesed oma tervise eest hoolitsemisel kasutavad looduslikke alasid, eelkõige metsi, aga ka linnaparke jm. rohelist pinda;
• kuivõrd on riikides korraldatud see külg, mis aitab kaasa, et inimene tunneks ennast metsas, soos või rabas turvaliselt, ei eksiks ära ning ei teeks liiga ilusatele ja enam külastatavatele kohtadele, ei jätaks püsivaid jälgi loodusesse;
• missuguseid uuringuid on metsa ja tervise vaheliste seoste kohta läbi viidud.
Projekti tegevusaja (4 aastat) jooksul tegutsevad viis töörühma:
1) Mets, puud ning inimese kehaline ja vaimne tervis ning heaolu;
2) Metsa- ja puidutooted (marjad, seened, ravimtaimed, kasemahl, puitesemed jne) ning inimese tervis ja heaolu;
4) Metsa ja puude majanduslik väärtus inimese tervisest ja heaolust lähtudes;
5) Inimese kehaline tegevus haiguste ennetamisel, rahvaspordi ja liikumise seos metsaga.
Töörühmade Eesti poolseteks esindajateks on: I-s Ann Ojala ja Eha Rüütel Tallinna Ülikoolist; II-s Argo Soon Tartu Ülikoolist ja Silja Marken Eesti Metsatööstuse Liidust; III-s H. Sander EPMÜ Metsanduslikust Uurimisinstituudist ja Kadri Jürimäe- EPA, IV-s Epp Vodja Sihtasutusest Junior Achievement Arengufond, Mikk Sarv Eesti Koolimetsade Ühendusest, V-s Maris Liiv MTÜ Loodushariduse Ühendusest Fenolo ja Kädi Lepp Tervise Arengu Instituudist.

“FORESTS IMPROVE HEALTH”
COST E39 - “Forest, Trees and Human Health and Well-Being”
Working Groups 1, 4, 5
Tallinn, Estonia Workshop Agenda, April 10-12, 2005

April 9
Arrival, accommodation in Hotel Central and other hotels in center of Tallinn

April 10
• 10-14 Field visit to Keila Joa School and nearby woods. This school was especially established for children with conditions such as heart disease, rheumatism, etc., and the children spend a lot of time in the woods.
• 15-19 Open Space meeting on the theme “How the forest and trees improve health”

April 11
• 8.30-10.30 Visit to green destinations, meaningful for health in Tallinn City Centre
• 8.30-10.30 Steering Comittee meeting in Hotel Central
• 10.30-11 Press Conference
• 11-13 Working group workshops
• 13-14 Lunch
• 14-18 Working group workshops with coffee break and refreshments 15.45-16.15
• 20 Dinner with Minister of Environment

April 12
• 9-13 Working group workshops with coffee break and refreshments 10.45-11.15
• 13-14 Lunch
• 14 Concluding panel discussion
• 16 End