Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

14. aprill- õues õppimise algus

Eesti Koolimetsade Ühendus koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudiga kutsuvad üles kõiki Eesti õppeasutusi alates lasteaedadest kuni ülikoolideni tähistama 14. aprilli õues õppimise päevana ning sõltuvalt ilmast viima sellel päeval kas mõned tunnid või võimaluse korral kogu päeva õppetöö õue - lähiümbruse parki või kaugemale päris metsa.
14. aprillist 14. oktoobrini on mõtet võimalikult kõiki tegemisi teha õues, pargis ja metsas. Eriti kehtib see õppimise kohta. Tärkav ja puhkev elu ümberringi lisab loovust ja uut taipamist ning inspiratsiooni igasugusesse õppimisse. Noored pungad, lehed, loomade ja lindude pojad on meiega sarnased uudishimulikud õppijad. Nendega koos õppides edeneb põnevamalt ja kiiremini tantsu, laulu, pillimängu või ükskõik mis asja õppimine.
Õues õppimine on iseloomulik kõigile põlisrahvastele. Kevadkuude märtsi, aprilli ja mai südames, aprilli keskel jäeti maha talvekülad ja mindi üle vaatama suvevaldusi - järvi, mägesid, mereranda, metsi. Teel karjatati loomi, püüti kala, korjati marju ja ravimtaimi järgmiseks talveks. Sügiskuude septembri, oktoobri ja novembri südames oktoobri keskel jõuti tagasi talveküladesse, kus soojades maakodades elati üle külm ja pime aeg.
Tänapäevaks on õues õppimine juba mitukümmend aastat kogunud üha enam poolehoidjad USAs, Kanadas, Skandinaaviamaades ja mitmel pool mujalgi. Koolides levib projektipõhine integreeritud avastusõpe, kus õpilased töötavad väikeste töörühmadena kooli lähiümbruses.
Ainult raamatute, definitsioonide või verbaalse teooria kaudu pole võimalik arendada mitmekülgset inimest. Teooria saab elavaks vaid siis, kui me suudame selle siduda elava praktikaga. Kui me oskame näha ja mõista loodust kui tervikut, siis suudame näha seda ka inimeses. Õues õppimine kui alternatiivpedagoogika vorm ja meetod annab võimaluse laiendada teadmisi meelelise tunnetuse ja kogemustega.
Paljud uuringud viitavad, et lihtsalt viibimine looduses avaldab positiivset mõju laste tervisele, kognitiivsele ja motoorsele arengule ning kontsentreerumisvõime paranemisele, suurendab jõudu tulla toime igapäevaeluga.
Lisainfo: www.koolimets.ee , www.tai.ee
Mikk Sarv, Eesti Koolimetsade Juhatuse esimees
Kädi Lepp, Tervist Edendavate Koolide koordinaator