Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

AVALIK PÖÖRDUMINE

Viimastel aastatel on HI-viirusesse nakatumine noorte seas plahvatuslikult kasvanud. Tervise Arengu Instituudi andmetel oli 2004. aastal Eestis registreeritud uutest HIV-kandjatest 60,7 % alla 25 aastased. Lastekaitse Liidu noortekogu hinnangul on probleem ääretult tõsine ning vajab palju konkreetsemat lähenemist ja sekkumist, kui seda siiani on tehtud. Noortekogus tegutsevate 14-18aastaste kooliõpilaste arvates on HIV ennetustööle, seda eriti noorte seas pööratud igal tasandil liiga vähe tähelepanu.
Pressikonverentsi esimeses osas antakse Tervise Arengu Instituudi direktor Maarike Harro poolt ülevaade hetkeolukorrast põhinedes värsketel statistilistel andmetel.
Noored esitavad lühiettekanded: Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11.klassi õpilane Triinliis Hordo teeb kokkuvõtte oma uurimustööst "Teismeliste seksuaalkäitumise hoiakud"; TÜ arstiteaduskonna V kursuse tudeng Maarja Vaikmaa räägib oma kogemustest noored-noortele metoodika rakendamisel koolides ja õpilaste suhtumisest seksuaalkasvatusse; ning Maardu Gümnaasiumi õpilane Maksim Aan tutvustab noored-noortele programmi kogemust vene rahvusest noorte seas.
Lastekaitse Liidu noortekogu esindaja annab pressikonverentsil üle avaliku pöördumise Vabariigi Valitsust esindavale sotsiaalminister Jaak Aabile, sellele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi nii ministrile kui esinejatele.
Lastekaitse Liidu avaliku pöördumisega on ühinenud UNICEF Eesti Rahvuskomitee, Eesti Lastefond, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, Ühiskondlikku Leppe Sihtasutus, Perekeskus Sina ja Mina, Eesti Sportlaste Ühendus, Liikumine Eluterve Eesti, MTÜ Aidsi Tugikeskus.

Alar Tamm
Lastekaitse Liidu juhataja

Lisa Informatsioon:
Anniki Tikerpuu,
Lastekaitse Liit
Tel. 6311128; 56-982289
anniki@lastekaitseliit.ee