Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

28.augustil uimastiennetusüritus "Olen puhas. Elus ja ilus. Narkovaba"Uimastiennetusürituse eesmärk on meenutada koolilastele ja nen­de vanematele enne järjekordse kooliaasta algust uimastite kasuta­misega seotud ohtusid. Samuti räägitakse noorematele sellest, kuidas tänavatel turvaliselt liigel­da.

Kolm pool tundi kestval üritusel selgitavad kiirabiarstid, kuidas narkouimas inimest ära tunda ja sellest lähtuvalt edasi toimida. Sa­muti jagab politsei, Tervise Arengu instituut ja Eesti Seksuaaltervise liit infot uimastite ja vastutustun­detu seksuaalkäitumisega seotud ohtude kohta.

Kohal on ka tuletõrjeautod ning kiirabiauto, millega kõik huvilised tutvuda saavad. AS Kidde tutvus­tab koduseid tulekustutusvahen­deid, MTÜ Eesti Naabrivalve ja­gab infot koolivalve projekti kohta.

Vabaduse väljakul esineb noortele teiste seas ka Tanel Padar.

Kaitsevägi tutvustab huvilistele sõduri varustust ja tegemisi. Erine­vaid võimalusi noorte vaba aja veetmiseks tutvustavad Kanutiaia ja Nõmme noortemaja, klubi Rive-ta ning Tallinna avatud noortekes­kus. Ripsiku telgis saavad lapsed ristsõnu lahendada ja Falck klubi telgis mängida, Lastekaitse liit toob köhale ronimisseina. Kommi saab Kalevi telgist ja jäätist Premialt.

Üles astuvad Nexus ning politseiorkestri bigbänd koos Tanel Padari ja Kaire Vilgatsiga, esinevad Nõmme ja Kanutiaja noortemaja­de ning R.E.D. stuudio tant­sutüdrukud. VAT teatri Foorum-grupp toob lavale etenduse "Öine juhtum", iga külaline saab teada, mis on Live Action Roie Play ehk LARP. Külaliste vahel toimub ka loosimine.

Lastega mängivad Lõvi Leo, Ele­vant Prits ja Ripsik. Üritust juhib Madis Malk.