Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

EQUAL programmi koostööpartnerite projekti allkirjastamine

Projekti juhtpartner on Tervise Arengu Instituut ja teised partnerid MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, MTÜ Eluliin, MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, MTÜ Sigmund.
Projekti eesmärgiks on endiste prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite sotsiaalse toimetuleku suurendamine ja nende integratsioon legaalsele tööturule. Sisulised tegevused käivituvad 1. septembril 2005 ja lõpevad 30. juunil 2008.
Projekt on suunatud prostitutsiooni ja inimkaubitsemisse kaasatud naistele. Kaudne sihtrühm on avalikkus - uuritakse avalikkuse arvamust prostitutsiooni kaasatud naiste rehabiliteerimisse legaalsele tööturule. Samuti erinevad spetsialistid, kelle ülesandeks on endiste prostitutsiooni kaasatute psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine. Projekti käigus viiakse läbi taustauuringud endiste prostitutsiooni kaasatud naiste ja täiskasvanud elanikkonna seas, koolitatakse erinevaid spetsialiste endiste prostitutsiooni kaasatud naiste nõustamiseks ning luuakse prostitutsiooni kaasatud naiste sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsiooni keskus. Samuti töötatakse välja riiklik strateegia ning tegevuskava lähtekohad prostitutsiooni kaasatute sotsiaalseks rehabiliteerimiseks ja legaalsele tööturule integreerimiseks.
Euroopa Ühenduse algatus EQUAL on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav rahvusvaheline programm, mille eesmärgiks on uute meetmete väljatöötamine ja katsetamine kõikvõimaliku tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vähendamiseks.
EQUAL 20.06.2005