Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Eestis alustas tegevust maailma esimene tervist edendav õppeklass

Tervist edendavas 1. klassis õpivad 20 väikest poissi ja tüdrukut. Klassi eripäraks on, et kõigil õpilastel on võimalus osaleda igal õppepäeval kehalise kasvatuse või liikumise tunnis ning lastele on loodud väga palju võimalusi tutvuda ja tegelda erinevate spordialadega. Erilist tähelepanu pööratakse selles klassis ka psühho-sotsiaalse keskkonna arendamisele.
Sellise klassi avamise eesmärk on õpilaste hea tervis ning füüsilise ja vaimse tervise tasakaal. Tervise Arengu Instituudi initsiatiivil ja toetusel teeb Kalamaja Põhikool käesolevast õppeaastast ettevalmistusi tervist edendavate koolide võrgustikuga liitumiseks, kus tegeldakse järjepidevalt turvalise ja toetava keskkonna loomise ja tervisliku elulaadi edendamisega.
Tervisekäitumise ja üldise terviseseisundi määravateks teguriteks on koolielu ja sealsed suhted nii õpetajate kui ka sõpradega. Seega on kool põhilisemaks õpilaste tervise toetajaks ja mõjustajaks, kuid samas võib olla ka riskikäitumise tekitajaks.


Täpsem info: Kristina Ruuse
Tallinna Kalamaja Põhikooli, huvijuht
Telefon: 56500501
E-mail: krita11@email.com

Kädi Lepp
koolitervise ekspert
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Tel: (372) 6593 982, 55612608
Fax: (372) 6593 979