Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Koolid planeerivad õpilaste õppetööd toetavaid tegevusi

Suvekoolis täiendati oma teadmisi ja oskusi uimastite ennetamise, seksuaalkasvatuse, tervisliku toitumise, vigastuste ennetamise, meeskonnatöö ja tervisenõukogude juhtimise valdkonnas. Kolme päeva jooksul läbiviidud loengud olid tihedalt seotud praktikaga. Tervist toetava koolikeskkonna loomiseks toimus ka kogemuste vahetamise töötuba. Osalejate endi arvates võimaldas suvekooli programm lisaks teadmiste ja oskuste suurenemisele ka isiklikku motivatsiooni kasvu, et veelgi aktiivsemalt rakendandada terviseliikumist igapäeva koolitöös. Tervise Arengu Instituudi koolitervise eksperdi Kädi Lepa sõnul suurendab koolides läbiviidav terviseedendus sotsiaalset ja majanduslikku arengut, inimeste toimetulekut ja tõstab seeläbi kogu elanikkonna elukvaliteeti. "Kui lapsed on terved suudavad nad paremini õppida. Samas aga jäävad kooli poolt pakutud võimalused kasutamata neil lastel, kes halva tervise tõttu sageli koolist puuduvad", lisas Lepp.

Koolitusel osale ligi 100 osalejat 30-st erinevast koolist üle vabariigi: õpilased, erinevate ainete õpetajad, huvijuhid, sotsiaal-pedagoogid, psühholoogid, koolide arstid- õed, maakondade ja linnade vastava valdkonna eest vastutajad, juba loodud või tulevaste tervist edendavate koolide tervisenõukogude liikmed. Õpilastel ja õpetajatel oli võimalus osaleda jalgsimatkal Suurele Munamäele ja teistes sportlikes tegevustes.

25.- 26. augustini toimus samalaadne suveseminar Raplamaal Võerahansu turismitalus (http://www.raplamv.ee/tervis/yritused_sub.php?ID=109&Type=4), kus oli osavõtjaid 70 (õpilased, õpetajaid, koolijuhid, kooli meditsiiniõed, perearst) kokku 13 Raplamaa kooli tervise edendamiseks loodud meeskonna.

Lisainfo: Kädi Lepp, koolitervise ekspert 6 593 982