Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Uus narkorehabilitatsioonikeskus aitab narkosõltlasi

Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskuse peamine eesmärk on aidata uimastisõltuvusega täiskasvanutel vabaneda sõltuvusprobleemidest ja toetada nende tööle minekut. Keskusest saavad nõu ka sõltlaste perekonnad ja lähedased.
Lisaks tegeletakse sõltuvusega seotud info ja kogemuste jagamisega ning piirkondliku nõustamisstruktuuri arendamisega.

Keskuse klientideks on probleemse käitumisega täisealised endised uimastisõltlased. Teenust pakutakse kõigile, kes on läbinud ravi ja valmis alustama rehabilitatsiooniga. Kokku on keskuses kohti 26-28 inimesele 3-7 kuuks. Aastas on võimalik aidata kuni 90 inimest. Peale avamist võtab keskus vastu kuni 14 abivajat.
Peale keskusest lahkumist on inimesel võimalik liituda programmiga Heakorrastus Sillamäe linnas, mis võimaldab saada abi tööle asumisel ja eriala omandamisel.

Hoone korrastust rahastasid sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut rohkem kui 650 000 krooniga ja Maailma Pank 150 000 euroga. Inventar soetati Phare programmi raames ning selle maksumus oli ligi 1 miljon krooni. Keskuse igapäevakuludeks on sel aastal arvestatud ligikaudu 1,2 miljonit krooni.

Lisainfo: Liina Laastik
Tervise Arengu Instituut
Infojuht
tel: 6 593 998
52 11 412
e-mail: liina.laastik@tai.ee