Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

14.09 Piirkondlik koostööseminar "Toimiv võrgustikutöö rehabilitatsioonis"

Seminari korraldab Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskus Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseeritava projekti “Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil” (PITRA) raames.

Seminari eesmärk on leida võimalusi, kuidas paremini kooskõlastada eri ametkondade tegevust piirkonnas ja parandada infovahetust, et pakkuda puuetega inimeste vajadustele vastavaid teenuseid.

Seminar algab ettekannetega, kus rehabilitatsioonimeeskondade esindajad tutvustavad oma seniseid võrgustikutöö kogemusi ja ootuseid koostööpartneritele. Seejärel käsitletakse töötubades võrgustiku mudelit, mis peaks toetama laste rehabilitatsiooni, rehabilitatsiooni puuderiskiga või hiljuti tekkinud puudega täiskasvanutele ja rehabilitatsiooni varem määratud puudega täiskasvanutele.


Info: Regina Karjakina, PITRA võrgustiku- ja infotöörühma juht, tel 659 3931,
e-post: ajakiri@tai.ee.
Külli Roht, PITRA projektijuht, tel 648 0118, 5566 3494, e-post: roht@afaasia.ee.