Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Suitsuprii klassi võistlus toetab mittesuitsetamist kui eluviisi

Võistlusest on oodatud osa võtma kõik põhikooli ja gümnaasiumi 5.- 12. klassid koos klassijuhatajaga. Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Ühiselt allkirjastatakse nn “klassi leping”, milles igaüks lubab mitte alustada suitsetamist või lõpetada suitsetamine vähemalt võistluse perioodil ning kinnitab seda oma allkirjaga. Lepingu kinnitab ka kooli direktor. Kõik võistluse edukalt läbinud klassid osalevad maakondlikus, üleriigilises ja rahvusvahelises auhindade loosimises. Suitsuprii klassi võistlus toimub 20. erinevas riigis ning võistluse peaauhind on seekord klassiekskursioon Portugali, mis loositakse välja kõikide osalevate riikide vahel, ülemaailmsel tubakavabal päeval, 31. mail 2006.

Tänavu on võistluse tingimused üldjoontes samad, mis eelneval aastal, väikesed muudatused on läbiviimise kestvuses, andmete esitamises ning kokkuvõtete tegemise korras. Võistluse periood kestab kuus kuud 17.oktoobrist 2005 kuni 17.aprillini.2006.

Eelmisel aastal oli võistluses 347 klassitäit lapsi 127 Eesti koolist, kokku oli osalejaid üle 8000. Üheksa kuud kestnud võistluse pidas edukalt vastu 40% alustanutest. Suitsupriiks jäänud klasside vahel loositi välja mitmeid üllatusauhindu.

Võistluse läbiviimise juhend

Leping

Direktori kinnitus

Täpsem info:
Kädi Lepp
koolitervise ekspert
Tervise Arengu Instituut
6593 982
kadi.lepp@tai.ee
-------------------------------------------
Liina Laastik

Tervise Arengu Instituut
Infojuht
Hiiu 42, 11619 TALLINN
tel: 6 593 998
52 11 412
faks: 6 593 998
e-mail: liina.laastik@tai.ee
www.tai.ee; http://eusk.tai.ee