Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Teabepäev rehabilitatsiooni teenust pakkuvatele asutustele

Teabepäeval antakse ülevaade projektist „Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil“ ning tehakse ka kokkuvõte projekti kaardistamise töörühma tööst. Räägitakse taastusravi võimalustest ja mahtudest ning peagi ilmuvast RFK-st kirjutatud raamatust. Teabepäeva lõpus antakse osavõtjatele ülevaade ka üldisest hetkeolukorrast rehabilitatsiooni süsteemis. Homsele üritusele on registreerunud erinevatest asutustest üle 80 osaleja.

Teabepäev toimub ESF projekti "Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil" (PITRA) raames. Projekti eesmärgiks on erivajadustega inimeste ja nende pereliikmete tööhõive ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine: rehabilitatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmise, rehabilitatsiooniasutuste, tööhõiveametite, kohalike omavalitsuste sotsiaalabi osutajate, tervishoiu- ja hooldusteenuse osutajate jt. vahelise koostöö parendamise ning teenuste reaalse kättesaadavuse tõstmise kaudu.

Lisainfo: Külli Roht - projektijuht
6480118
roht@afaasia.ee