Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konverentsil räägitakse haigla rollist tervise edenduses

Eestis on tervist edendavate haiglate võrgustik tegutsenud juba viis aastat ning sellega on liitunud 22 haiglat. Tänavusel konverentsil tehakse kokkuvõtteid viie aasta tulemustest ning plaane ka tulevikuks. Terviseedendus on nüüdisaegse haigla igapäevatöö loomulik osa. Tervist edendava haigla eesmärk on patsiendi, tema pereliikme või lähedase, haiglatöötaja ning ka paikkonna elanike tervise edendamine. Selliste haiglate sisuliste tegevuste ring on tavahaigla omast laiem, sinna kuuluvad diagnostika, ravi, rehabilitatsioon, hooldus ning ka terviseedendus ja haiguste ennetamine. Eesti tervist edendavate haiglate koordinaatori Tiiu Härmi sõnul on väga tähtis, et haiglad arvestaksid rohkem patsiendi ootuste ja õigustega ning aitaksid kaasa ka oma personali tervise edendamisele. „Haigla peaks peale ravimise tegelema ka patsiendi teavitamise, koolitamise ja nõustamisega kuidas oma haigusega toime tulla ning sellega edukalt edasi elada. Väga oluline on, et patsient ise oleks aktiivselt kaasatud ravi ja taastumisprotsessi. Samuti on tähtis, et haiglad pööraksid tähelepanu ka oma personali tervisele ning töökeskkonna ja -tingimuste tervisesõbralikumaks muutmisele“ ütles Härm.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on välja töötanud terviseedenduse standardid haiglates ning vastavalt neile on kehtestatud ka mõõdetavad kriteeriumid haiglatöö tulemuslikkuse hindamiseks (patsiendi ja personali rahulolu uuringud, meditsiinilise dokumentatsiooni läbi vaatamine, koolitusseminaride kvaliteet, patsiendile mõeldud ravijuhiste ja infomaterjali hulk ning arusaadavus jne). „Meie eesmärk on, et juba haiglate arengukavades kajastuksid terviseedenduslikud ja preventiivsed tegevused ning suundumused. Terviseedendus haiglates on kavliteedijuhtimise oluline osa ja nii paraneb ka tervishoiuteenuse kvaliteet“.

Konverentsil esineb ettekandega Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Tervist Edendavate Haiglate (Health Promoting Hospitals) projekti üks juhtidest - hr. Oliver Gröne ning palju teisi välis- ning kodumaiseid spetsialiste.

Konverentsi kava
Lisainfo:
Tiiu Härm, tel: 6 771 850 või 56 509 430
e-mail: tiiu.harm@tai.ee või tiiu.harm@itk.ee

-------------------------------------------
Liina Laastik

Tervise Arengu Instituut
Infojuht
Hiiu 42, 11619 TALLINN
tel: 6 593 998
52 11 412
faks: 6 593 998
e-mail: liina.laastik@tai.ee
www.tai.ee; http://eusk.tai.ee