Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

22.11 Koolitus-seminar Võrgustik Ida-Virumaal: koostöö ja areng

Kavas on rääkida võrgustiku olemusest, koostöövõrgustiku vajadusest ning maavalitsuse, politsei, kiirabi, haigla ja teenusepakkuja rollidest antud võrgustikus. Samas on ka kohaliku omavalitsuse roll antud võrgustikus samaväärse tähtsusega.
Töötatakse välja ka ühine võrgustiku koostöö-ja arengu tegevuskava aastaks 2006.
Üritus on tasuta
KOOLITUSE KAVA
Koolitusele palume registreeruda e-maili aadressil terje.pedaja@tai.ee hiljemalt 18. november 2005.

Lisainfo:
Brita Merisalu
Projektide koordinaator
Tel: 6593977, E-mail: brita.merisalu@tai.ee