Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Kuulutati välja "Terviseuuring 2006" küsitlusteenuse riigihange

Terviseuuring 2006 on rahvastikuesinduslik küsitlusuuring, mis käsitleb rahvastiku tervist üldterviseseisundi, taastetervise, arstiabi kasutamise ning tervisekäitumise valdkonnas.

Küsitlusteenuse sisuks on üle-eestilise näost näkku (face to face) ankeet küsitlusintervjuu läbiviimine juhuvaliku alusel valimisse sattunud respondentidega, kestusega orienteeruvalt 2 tundi. Hanke eeldatav maht on 5000 külastusprotokolli.

Täpsem selgitus 2006 aasta küsitlusmahtude osas on esitatud pakkumise kutsedokumentides. 2006 aasta osas on hankelepingu täitmine 01. august 2006a. kuni 11. detsember 2006 a. Pakkujalt eeldatakse suuremahuliste küsitlusintervjuude läbiviimise kogemust ning vähemalt 100 kogenud küsitlejast koosnevat üle-eestilise küsitlejate võrgustiku olemasolu, tagamaks igas maakonnas küsitluse läbiviimise.

Pakkumine tuleb esitada Tervise Arengu Instituudi (aadress: Hiiu 42, Tallinn, 11619 kella 10.00 - 16.00) ruum nr.130 hiljemalt 24. maiks 2006 kella 12.00-ks.

Pakkumised avatakse 24. mail 2006 a. kell 12.15 ruumis 154, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, Tallinn, 11619.
Riigihanke ja pakkumise kutsedokumentide sisu kohta täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks palun pöörduda e-maili aadressil: tai@tai.ee. või telefonil 6593900.