Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetid aitavad sõltlastel tubakast vabaneda

Suitsetamisest loobumise nõustamise (SLN) kabinette hakati looma 2005. aastal, esimese käivitumisaasta jooksul pöördus nõustamisteenust saama 1364 suitsetajat, kellele nõustamisteenust osutati 2694 korral. SLN kabinettides käesolevaks hetkeks jaotatud ligi 4500 inimesele hulgaliselt asjakohaseid infomaterjale.

Ida-Tallinna Keskhaigla suitsetamisest loobujate nõustaja Tiiu Härmi sõnul on nõustamiskabinettide eesmärk aidata sõltlastel vabaneda suitsetamisharjumusest, piirata tubakatarbimist ja elada tubakavabas keskkonnas. „Ligi 70% igapäevasuitsetajatest soovivad sellest pahest vabaneda, enamus ei ole selleks aga iseseisvalt suutelised ning vajavad nõustajapoolset toetamist. Kui ilma nõustamiseta loobub suitsetamisest 4-5% tubakasõltlastest, siis nõustamise ja nikotiinsõltuvuse raviga võib see protsent küündida 30ni“, lisas Härm. Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku SLN kabineti 2005. andmetel on loobumise efektiivsus 27% kõigist esmastest pöördujaist. Neil aga, kes osalesid võõrutusprotsessis motiveeritutena ja tihedas koostöös nõustajaga oli efektiivsus 49%.

Kokkuvõtteid suitsetamisest loobumise efektiivsuse kohta saab teha reeglina ühe aasta möödudes arvestatuna esimesest tubakavabast päevast. Aktiivne suitsetamisest võõrutamine kestab 2-3 kuud ja eeldab pidevat patsiendi ja nõustaja omavahelist koostööd. Nõustamise protsess koosneb 5-6 nõustamisseansist. Esmakordne nõustamine kestab 45-60 minutit, korduvad seansid 15 minutit. Praktiseeritakse ka korduvaid telefoninõustamisi, mis kestavad keskeltläbi 5 minutit. Aktiivses võõrutamisprotsessis on kontaktid nõustajaga sagedasemad, umbes 4-5 nõustamist esimese 8 nädala jooksul, hiljem on need harvemad.

Nõustamiskabinettides toimub pidev patsiendi motiveerimine, loobumiseks võimestamine, nikotiinsõltuvuse taseme hindamine, konkreetse suitsetamisest loobumise päeva määramine, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, suitsetamisest loobuja pidev juhendamine ja toetamine, eluviisi muutmine ja saavutatud tulemuste hindamine - need on nõustamisprotsessi põhilised pidepunktid. Mittesuitsetajaks loetakse klienti alles aasta möödumisel peale loobumispäeva.

Tervise Arengu Instituut on loonud südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia raames 20 suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetti kõikides 15 Eesti maakonnas, kus klientidele on nõustamisteenus tasuta ning kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata.

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetid - http://www.tai.ee/failid/Avatud_SLN_kabinetid_2005.poolaasta_l_plik_14.11.05.doc