Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ideekonkursi võitis Tartu lasteaed "Krõll" mäng "Terve ja kiire"

Mänge hinnati Tervise Arengu Instituudi spetsialistidestidest koosneva ¾ürii poolt viie kriteeriumi alusel, milleks olid: sisu vastavus ideekonkursile, osalejate kaasamise ulatus, mänguvahendite vajadus, mängu sisu ja kirjelduse esitamise selgus ning mängijate vanuse ja oskuste vastavus.

®ürii otsustas anda välja tulenevalt jagunenud kategooriatest ja laekunud mängude vanuseastmetest veel kuus üllatusauhinda: „Rõõmsa lapse terviserada“ (autorid Aita Arund ja Tea Nõmme Kõrveküla Lasteaiast Tartumaalt; „Terve süda“ (autorid Mare Robal ja IIB 4-5. a. lapsed) Tallinna Lepatriinu Lasteaiast; „Vali õige“ (autorid Tervist Edendava Lasteaia meeskond) Viljandi Lasteaiast Krõll; „Toidupüramiidi mängu“, mille koostajad on Katrin Käbi ja Helle Küttis Tallinna Lepatriinu lasteaiast; „Perepidu - ole terve“ (Võru Lasteaed Sõleke, Kersti Otsa poolt kavandatud üritust, mis eristus teistest esitatud mängudest ja tegevustest vanemate aktiivse kaasamise poolest).

Märgiti ära ka kõige väiksematele, sõimelastele suunatud mäng „Juurviljade korjamine“ (Autor Olga Savik, Tartu Lasteaed Krõll). (Ideekonkursile laekunud mängud ja ¾ürii hinnang).

Ideekonkursil osales 49 erinevat mängu 20-st Eestimaa koolieelsest lasteasutusest. Konkursi eesmärkideks oli suunata õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi enam mõtlema oma igapäevaste valikute, sh toitumisvalikute, käitumisviiside ja tegevuste üle, mis mõjutavad nii täiskasvanute kui laste tervist ning heaolu ning ergutavad laste, lastevanemate ja lasteasutuste personali vahelist positiivset tegevust.

Mängude koostamise põhimõteteks olid tingimused, mis aitaksid täiendada/parandada laste teadmisi ja oskusi tervislike toidu- ja toitumisvalikute tegemiseks, edendada laste kehalist aktiivsust ning aitaksid kujundada sotsiaalseid oskusi.