Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algab Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna Haridusameti ühine suvekool

Tänaseks kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku 89 kooli üle vabariigi. Ajavahemikul 2005- 2006 läbiviidud küsitluste tulemusel võib öelda, et võrgustikku kuuluvates koolides tegeldakse tervisele suunatud tegevustega järjepidevalt, koordineeritult ning tihedas koostöös kõikide kooliga seotud isikute ja ametkondadega.


Täpsem info:

55612608
Kädi Lepp
Koolitervise ekspert

5219602
Siivi Hansen
Koolitervise peaspetsialist