Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

20.09 "Asbestiga seotud töötervishoiu ohutuse tagamine" avaseminar

Asbesti kasutamist püütakse keelata kogu Euroopas ja maailmas.

Aeg: Kolmapäev, 20. september 2006, kell 12.00 - 14.00

Koht: Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, Tallinn


Asbest on endiselt ülemaailmne probleem. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel tapab asbest igal aastal maailmas umbes 100 000 töötajat. Asbesti toodetakse umbes 2 miljonit tonni aastas, s.h. Venemaal ja Kanadas. Asbesti kasutatakse peamiselt arengumaades. Asbesti kasutamine on keelatud senini ainult 40 riigis.

Eestis keelustati asbesti kasutamine 2000. aastal, kuid asbestist tingitud vähkkasvajaid võib tekkida veel vähemalt 20 aasta jooksul, sest kasvaja teke ja areng võib kesta aastakümneid peale kokkupuudet asbestiga. Näiteks Soomes, kus asbesti kasutamine keelustati 1994. aastal, leitakse igal aastal üle 100 asbestist tingitud vähijuhu ja umbes 500 muud asbesti põhjustatud kopsuhaigusejuhtu.

Seminari avab Sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakonna peaspetsialist Inna Vabamäe, kes räägib hetkeolukorrast ja probleemidest Eestis seoses asbesti ja tervisega.

Tervise Arengu Instituudi direktor prof. Toomas Veidebaum, projekti Eesti poolne juht, annab ülevaate Eesti poole ootustest, mis on seotud algava asbestiprojektiga.

Projekti Soome poolne juht prof. Helena Taskinen tutvustab käivituva partnerlusprojekti plaani / tegevusi ja sellesse kaasatud välisspetsialiste.

Veidi laiema ülevaate asbesti probleemist rahvusvahelises võtmes ning oma ülesannetest projekti juhtimisel annab pikaajaline kohapealne nõustaja Antti Tossavainen.