Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konkurss "Parim koolisöökla 2006"

Konkursi eesmärk on propageerida tervislikku koolitoitu ning parimate näidete varal innustada ettevõtjaid oma tööd selles vallas täiustama, et paraneks toitlustajate professionaalsus, koolitoidu kvaliteet ning seeläbi tõuseks ka selle tarbimise populaarsus õpilaste seas. Samuti on oluline tunnustada parimaid koole, toitlustajaid ja sööklaid ning luua koolitoidu teemale positiivne foon ühiskondliku tähelepanu mõttes.

Konkursile ootame osalema Eesti Vabariigi üldhariduskoolide koolisööklaid, olenemata toitlustamise organiseerimise viisist ning ametkondlikust alluvusest. Osalemiseks tuleb soovijatel esitada 26.septembriks korraldajatele koolisöökla septembrikuu kahe esimese nädala menüü, koos täpsete retseptidega. Täita tuleb koolisööklat tutvustav küsimustik, lisada pildid ning soovitavalt õpilaste arvamus oma koolisöökla toidust.

Koolisööklate hindamine toimub kahes voorus. Eelvoorus valitakse välja kuni seitse koolisööklat, kes kutsutakse lõppvõistlusele, mis toimub 4.novembril Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, Tallinn FoodFest 2006 ametliku programmi raames. Lõppvõistlusel teeb ¾ürii teatavaks võitja, kes pälvib „Parima koolisöökla 2006“ tiitli. Võitjale on auhinnaks välja pandud kahepäevane koolitusreis Soome Electroluxi koolituskeskusesse. Kõik lõppvoorus osalejad saavad konkursi osavõtja tunnistuse ning lisaauhindu.

Lisainfot konkursi kohta saab oma maakonna terviseedendajalt ja Tervise Arengu Instituudist (Marge Eelmaa 6 593 972 või e-mailt marge.eelmaa@tai.ee

Võistluse materjalid:

KONKURSI TUTVUSTUS 
KOOLISÖÖKLA TUTVUSTUS
TEHNOLOOGILINE KAART
REGISTREERiMISKAART