Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Kuulutati välja "Tervise Edendusliku Idee Projekt ehk TEIP" konkurss

Konkurss on suunatud noortele vanuses 12-18 aastat ning toimub kahes vanuserühmas: 12.-15. aastased ja 16.-18. aastased. Konkursile on oodatud noorte endi kirjutatud ideeprojektid sellest, kuidas muuta oma eakaaslaste ja nooremate klasside õpilaste käitumist tervislikumaks. Projektide teostusse võib kaasata ka kooli- või huvialaringi õpetajaid ning sõpru mõnest teisest koolist. Põhimõte on, et noored ise töötaksid välja tervislikku käitumist edendava idee, esitaksid selle konkursile ja koostöös Tervise Arengu Instituudi ning Hansa Elukindlustusega viiksid selle ellu.

Oodatud on ideed igast tervisealasest valdkonnast - konkurss ei sea ette mingeid teemade ega tegevusviiside raame - tee midagi, mille läbi saaksid omavanustele ja noorematele edasi anda tervisesõnumi!

Ideeprojekti maksumuseks võib olla kuni 10 000 krooni. Mõlemas vanusegrupis viiakse 2007. aastal ellu kolm parimat projekti ning kolm parimat saavad lisaks projekti elluviimisele ka auhinna.

Konkurss algab 20. septembril, projektide esitamise tähtaeg on 1. november 2006. Taotlused tuleb saata aadressile, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn.

TAOTLUSE VORM

Lisainfo:
Anu Harjo - 6 593 974
anu.harjo@tai.ee


Tulemused tehakse osalejatele teatavaks kirjalikult ning pannakse üles Tervise Arengu Instituudi kodulehele www.tai.ee ning Terviseinfo portaali www.terviseinfo.ee.
Autasustamine toimub 10. novembril Tallinnas.