Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algas "Suitsuprii klass 2006/2007" võistlus

Võistluse läbiviimise ajaks on KUUS KUUD (16.10.2006-16.04.2007)

1. Võistlusel võivad osaleda põhikooli ja gümnaasiumi klassid alates 5.- 12. klassini koos klassijuhatajaga.

2. Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil.

3. Ühiselt allkirjastatakse nn “klassi leping” , milles igaüks lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil 16.oktoober 2006 - 16. aprill 2007 ja kinnitab seda oma allkirjaga.

4. Kooli direktori kinnitatud ning võistluses osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud saadetakse hiljemalt 20. oktoobriks 2006 (postitempli kuupäev) märksõna “Suitsuprii klass“ oma maakonna/linna kontaktisikule (tervisetoa või tervisedenduse spetsialist) , mille põhjal tehakse maakonna/linna kokkuvõte, mis edastatakse 27. oktoobriks 2006 Tervise Arengu Instituuti ( Kristel Ojala e-mail kristel.ojala@tai.ee, telefon 6593984) koondnimekirja koostamiseks.

5. 08. detsembriks 2006.a. esitab iga osalev kool oma maakonna/linna kontaktisikule vahekokkuvõtte võistlust jätkavate klasside kohta. Koondvahearuande koolide osaluse kohta koostab ja saadab edasi Tervise Arengu Instituuti maakonna/linna kontaktisik.

6. Lõplike tulemuste selgitamiseks tuleb koolil direktori poolsed kinnitused  märksõnaga “Suitsuprii klass” saata 23. aprilliks 2007 maakonna/linna kontaktisikule, kes edastab tulemuste koondi Tervise Arengu Instituudi kontaktisikule tähtajaga 30. aprill 2007.

7. Klasside võistlus on avalik, selles osalevate koolide ja klasside nimed avalikustatakse Tervise Arengu Instituudi koduleheküljel www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee. Kooli juhtkond registreerib oma koolis võistluses osalevad klassid, avalikustab need ja teavitab lapsevanemaid. Osalevate klasside ja koolide nimed avalikustatakse ka maakonna/linna meediakanalites.

8. Iga võistlusele registreerinud klass osaleb vähemalt ühel õpilastele suunatud tubaka ennetamisega seotud üritusel kooli, paikkonna, maakonna/linna või riigi tasandil.

9. Võistluses osalev klass võtab osa 2007.a. veebruaris toimuvast konkursist, mis korraldatakse osalevatele õpilastele järgmise õppeaasta suitsuprii klassi võistluse tunnuslause ja/või -laulu saamiseks (täpsem info saadetakse koolidesse 2007.a. jaanuaris).

10. Kõik võistluse edukalt läbinud klassid saavad vastava tunnistuse „Suitsuprii klass“ ja osalevad maakondlikus, üleriigilises ja rahvusvahelises loosimises. Vabariigi auhinnad loositakse välja 01. maiks 2007. Võistluse peaauhind, klassiekskursioon Berliini, loositakse suitsuprii klassi võistluses osalevate riikide vahel ülemaailmsel tubakavabal päeval 31. mail 2007.

KLASSI LEPING
KONTAKTISIKUTE NIMEKIRI
DIREKTORI KINNITUS