Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

22.11 Avaseminar "Puuetega inimene tööturule rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega"

Projekti "Puuetega inimene tööturule rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega (PITRA 2)"  on jätkuprojekt 2005 jaanuar - 2006 juuni ellu viidud projektile PITRA 1 - Puuetega Inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil. Nimetatud eelmise projekti käigus kaardistati Eesti rehabilitatsioonis valitsenud olukord. Analüüsiti olemasolevaid ressursse, selgitati kitsaskohad ning töötati välja potentsiaalne uus skeem puuetega inimeste toimetuleku ning tööga hõivatuse parandamiseks rehabiliteerimise abil.

PITRA 2 jätkab tööd sealt, kus eelmine projekt lõpetas. Nüüd keskendutakse uue skeemi rakendamiseks vajalike instrumentide, kordade ja tööjuhiste väljatöötamisele. Ühtlasi on plaanis projekti käigus uudne skeem läbi katsetada, et olla kindel rakendamiseks sobivate meetmete töökindluses.

Projekt kogumaksumus on  3 481 360 krooni,  millest 77% on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja 23 %  Eesti avaliku sektori poolt.

AVASEMINARI KUTSE

Lisainfo:
Külli Roht, projektijuht
55663494