Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ilmus Sotsiaaltöö nr 1/2007Ajakirja selle aasta esimene number käsitleb põhjalikult eakate pikaajalise hoolduse korraldamise temaatikat ning tutvustab mitmeid 1. jaanuarist jõustunud seadusemuudatusi.

Eluea pikenemisega kasvab eakate arv, järjest rohkem eakaid elab üksi. Pikaajalise hoolduse korraldamine on muutunud tõeliseks väljakutseks 21. sajandil.

Kuidas on pikiajaline hooldus ja selle rahastamine korraldatud teistes Euroopa riikides ja milline tee oleks sobiv Eestile, sellest saab teada Katre Palli artiklist.

Sotsiaaltöö ekspert Valdeko Paavel usub, et on Eesti eakate hoolekandesüsteem ei ole kunagi olnud nii lähedal kvalitatiivse hüppe teostamiseks kui praegu.

Kursana Merivälja pansioni direktor Ülar Uusküla arvates tuleks kehtestada standardid eekate hooldamisele, kvaliteetne teenindamine nõuab investeeringuid.

Reet Velberg uuris Padise valla seeniorõpetajate rahulolu eluga. Riina Kiik küsitles keskealisi inimesi, et teada saada kuidas nad kujutavad ette oma vanaduspõlve.

Seaduse rubriigis tutvustatakse uuendusi vangistustest ennetähtaegsel vabastamisel, antakse ülevaade lapsehoiuteenuse põhimõtetest sotsiaalhoolekandeseaduses, kirjeldatakse muudatusi töötutele ning ohvritele mõeldud psühholoogilise abi hüvitist.

Üks ajakirjanumbri kaalukamaid artikleid on Lauri Leppiku doktoritööst, kus ta püüab mõtestada Eesti pensionisüsteemi muutumisprotsessi.

Karmel Tall jätkab nõustamise teemaga sotsiaaltöös üksikkliendiga.

Lisaks sellele võib ajakirjast lugeda töötamist puudutavaid tulemisi puuetega inimeste uuringus, praktikute kogemusi ja arvamusi ning valimistel kandideerivate erakondade vastust ajakirja küsimusele.