Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

7. juunil toimub teabepäev rehabilitatsiooniteenust pakkuvatele spetsialistidele

PROGRAMM

11.00-11.05 Teabepäeva avamine (Piret Tamme)
11.05-11.25 Ülevaade projektist PITRA. Rehabilitatsiooni olemus ja ootused sellele (Külli Roht)
11.25-11.55 Eelhindamine: eesmärk, protsess, riskid (Karin Hanga)
11.55-12.25 Kesktasandi otsustamine, suunamine teenusele, rehabilitatsiooni asutuse tegevused (Sirlis Sõmer)
12.25-12.40 Rahade liikumine, hindade kujunemine jm rahastus - kuidas selleni saame jõuda (Vello Vengerfeldt)

12.40-13.45 Lõuna

13.45-14.15 Rehabilitatsiooniteenus puudespetsiifikast lähtuvalt (Triin Vana)
14.15-14.25 Ülevaade koolitusest ja piloteerimisest (Piret Tamme)
14.25-14.45 Arutelu, küsimused


Teabepäevale on oodatud kõik huvilised, eelnevalt palume registreerida
kas e-posti teel: piret.tamme@tai.ee
või telefonil: 6593925, Piret Tamme (koolitus- ja teabekeskuse juhataja, projekti PITRA-2 rakendusasutuse esindaja ja koolitusekspert)