Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Loovtööde konkurss "Söögivahetund" aitab õpilaste ideed ja soovitused koolitoitlustajateni viia

Loovtööde konkursi osavõtutingimused:
1. Loovtööde Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi kooliõpilased.

2. Algkooli (1.-4. klass) õpilased osalevad joonistus(t)e või maali(de)ga, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased esitluskava (nt PowerPoint) või videoga.
3. Konkursile esitatud töö esindab klassi (ka sel juhul, kui töö on esitatud individuaalselt. Seega soovitame töö valmistada meeskonnaga).
4. Igast koolist võib iga klass saata konkursile kokku kolm tööd.
5. Loovtöö (joonistus, maal, powerpoint, video) tuleb teostada sisulise ja loomingulise teosena, mis vastab etteantud teemale „Söögivahetund“. Võistlejad võivad anda tööle täpsema pealkirja.
6. Algkoolile suunatud loovtööde võistlusevõistlusevõistlusevõistluse „Söögivahetund“ tehnilised tingimused:
6.1. Töö peab olema tasapinnaline, võib olla kasutatud erinevaid formaate, kuid mitte väiksem kui A4.
6.2. Töö tuleb saata konkursi korraldajale täisformaadis, mitte kokkumurtud kujul.

7. Põhikoolile ja gümnaasiumile suunatud loovtööde võistluse „Söögivahetund“ esitluskava (nt. Powerpoint) tehnilised tingimused:
7.1. Esitlus võib sisaldada 2-7 slaidi
7.2. Esitlus võib olla nii värviline kui ka must-valge
7.3. Esitlus võib olla nii pildiline kui ka sõnaline
7.4. Esitlus võib sisaldada heliefekte
7.5. Esitlus tuleb saata konkursile CD- või DVD-kandjal.

8. Põhikoolile ja gümnaasiumile suunatud loovtööde võistluse „Söögivahetund“ video tehnilised tingimused:
8.1. Video pikkus võib olla kuni 4 minutit
8.2. Video võib olla nii värviline kui ka must-valge
8.3. Video võib olla nii pildiline kui sõnaline kui ka kunstiline film
8.4. Video võib olla nii heliga kui ka ilma
8.5. Video tuleb saata konkursile CD- või DVD-kandjal.
9. Võistlustööd tuleb saata hiljemalt 26. oktoobriks aadressile: Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „Söögivahetund“.
10. Võistlustöö tuleb varustada järgmiste andmetega: töö esitaja(te) nimi(nimed), klass, kool, kontaktnumber, e-post, aadress.

Võitjate nimed avalikustatakse portaalis www.terviseinfo.ee ning võitjaid teavitatakse isiklikult.
®ürii liikmetena on lubanud osaleda ühes teistega sotsiaalminister Maret Maripuu ning koreograafia osakonna juhataja ja teletäht Jüri Nael.

Iga vanuserühma parima töö auhinnaks on 10 000 krooni, et korraldada endale unustamatu klassi-ekskursioon, mõni aktiivne üritus või lahe matk tervele klassile teie endi valikul.