Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Kooli tervisenõukogude koolitused

Tervise Arengu Instituut viib läbi 29.oktoobrist 2007.a. kuni 31.detsembrini 2008.a.
Eesti üldhariduskoolide pedagoogidele, psühholoogidele, huvijuhtidele ja kõigile teistele kooli tervisedendusega seotud inimestele projekti "Kooli tervisenõukogude tegevuse arendamine" raames koolitused.


Projekti eesmärgiks on tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõus tegelemaks laste tervislikule arengule suunatud tegevustega kooli tervisenõukogude kaudu.

Projekt on jätkuks 2005/06 ja 2006/06 õ.-a. toimunud projektidele.

Kutsume osalema nii eelmistel aastatel koolitustest osavõtnuid kui ka neid, kes soovivad omandada tervisedenduse alaseid teadmisi, et oma kooli tervisenõukogu kunagi luua.

Koolituste käigus soovime anda edasi teadmisi tervisedendusest koolis organisatsiooni tasandil, parimat tervisedenduslikku kogemust ja metoodikat, sügavamaid teadmisi vaimse tervise valdkonnas, peatuda toiduallergia ja kehalise aktiivsuse teemadel, käsitleda uimastiennetustöö võimalusi koolis ja läbipõlemise vältimist õpetaja kutsetöös.
Projektis varem osalenutel on võimalus osaleda õpilaste vaimse tervise probleemide märkamise ja ennetamise koolitusel kogenud psühholoogide, kelleks on E.Pill, K.Käesel, K.Järv-Mändoja ja M.Riis, käe all.

Kahepäevased koolitused toimuvad eesti ja vene keeles Tallinnas ja Tartus ning arvestades eelnevat osalust projektis :

• Esmakordsetele osavõtjatele
• eesti keeles 29.-30.01.2008 Tartus
• vene keeles 12.-13.02.08 Tallinnas
• eesti keeles 06.-07.03.08 Tallinnas
• vene keeles 03.-04.04.08 Tartus
• Varem osalenutele
• eesti keeles 17.-18.01.08Tallinnas
• eesti keeles 20.-21.02.08 Tartus

Iga osaleja saab koolituse lõppedes tunnistuse 16 tunni läbitud teemade kohta.
Projekti saame kaasata 120 inimest 60 koolist. Grupi suuruseks 20 inimest.

Koolitustel osalemiseks võtta ühendust koolitusspetsialist Jana Veenperega meiliaadressil jana.veenpere@tai.ee
 

Meeldivat koostööd soovides:
Siivi Hansen
projektijuht
koolitervise peaspetsialist
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
telefon: 6593982
siivi.hansen@tai.ee