Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Koolitused "Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses"


Koolitus
PSÜHHOSOTSIAALNE KESKKOND KOOLIEELSES LASTEASUTUSES


Koolituse sihtgrupp:
Koolieelsete lasteasutuste personal, kes ei osalenud 2007. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel „Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses“. Ootame koolitusele osalejaid, kes on valmis läbima koolituse täies mahus (16 tundi).

Koolituse eesmärk:
• Suurendada personali teadmisi ja oskusi terve ning turvalise psühhosotsiaalse keskkonna loomise võimalustest koolieelses lasteasutuses
• Arendada oskusi, mis toetavad sotsiaalsete toimetulekuoskuste kujundamise protsessi ja selle integreerimist õppe- ja kasvatustegevusse.

Koolituse tulemusena osalejad:
• teavad, mis on psühhosotsiaalne keskkond ja kuidas see seondub tervisega
• teavad erinevaid võimalusi psühho-sotsiaalse keskkonna arendamiseks koolieelses lasteasutuses ning oskavad neid rakendada igapäevatöös
• omandavad teadmised laste sotsiaalsest arengust
• mõistavad sotsiaalsete oskuste mitmekesisust ja mõju lapse arengule
• osalejatel kujuneb valmisolek laste sotsiaalse arengu toetamiseks
• osalejatel kujuneb arusaam uimastitemaatika käsitlemise metoodikast koolieelses lasteasutuses

Põhiteemad:
• Psühho-sotsiaalne keskkond ja tervis
• Psühhosotsiaalse tervise arendamine
• Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine lastel
• Praktilised ülesanded sotsiaalsete oskuste arendamiseks
• Psühhosotsiaalse tervise riskid: uimastid ja ennetustöövõimalused koolieelses lasteasutuses

Koolitusmeetodid: loeng, rühmatöö, diskussioon, paaristöö, iseseisev töö, modelleerimine

Jagatavad materjalid: Koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal näidisülesannetega sotsiaalsete oskuste arendamiseks koolieelses lasteasutuses ja trükis „Psühhosotsiaalse keskkonna juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele“.

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad: 2 koolituspäeva (kokku 16 tundi), võimalus on valida 6 erineva rühma vahel: 
II - 28. veebruar ja 2.aprill, Tartu I, Hotell Pallas, Riia 4
III - 10. märts ja 10.aprill, Tartu II, Emajõe majas, Emajõe tn 8. Registreerimine lõppenud, koolitusgrupp komplekteeritud.  
IV - 13. märts ja 4.aprill, Tallinn II, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59. Registreerimine lõppenud, koolitusgrupp komplekteeritud.  
V - 26. märts ja 17. aprill, Tallinn III, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59. Registreerimine lõppenud, koolitusgrupp komplekteeritud.
I - 27. märts ja 8. aprill, Tallinn I, Õpetajate Maja, Raekoja Plats 14, Hansasaal. Registreerimine lõppenud, koolitusgrupp komplekteeritud. 
VI - 28. märts ja 11.aprill, Narva (koolitus toimub vene keeles), koht täpsustamisel. Registreerimine lõppenud, koolitusgrupp komplekteeritud. 


Lektorid:
Helve Saat, MSc, psühholoog
Merike Kull, PhD, tervisekasvatuse lektor
Erle Põiklik, eripedagoog
Evelyn Kiive, PhD, psühholoog

Koolituse maksumus: Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolitusele registreerumine:
Palume saata osalemissoov Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialisti e-maili aadressile jana.veenpere@tai.ee.

Registreerumisel palume edastada järgnevad andmed:
Nimi, asutus, amet, linn/maakond, kontakttelefon, e-maili aadress, koolituse toimumise aeg/rühm ja linn. Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

Registreerunud osaleja e-maili aadressile saadetakse täpne informatsioon koolituse toimumise koha ja ajakavaga 2 päeva enne I koolituspäeva toimumist. Palume jälgida ka informatsiooni www.tai.ee/laste tervis/ tervise areng koolieelses lasteasutuses/koolitus 2008.

Lugupidamisega,
Liana Varava,
peaspetsialist
Tervise Arengu Instituut